• I samarbete med:
I samarbete: Sveriges kommuner och Landsting, Boverket och Lantmäteriet

Hjälp att lita på när du ska bygga nytt eller bygga om!

Mittbygge.se ger dig lättfattlig information om att planera, bygga och bo. Bland annat bidrar statliga Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden.

Från denna portalen kan du till exempel med hjälp av en e-tjänst, söka bygglov, i ett antal kommuner. Du kan sedan följa ditt ärende fram till beslut, från "Mina ärenden".

  1. Gör en budgetkalkyl

  2. Ofta lästa sidor på portalen

  3. Bifoga rätt handlingar vid ansökan

Nyhetsnotiser

Familjen Andersson
Fler nyheter