• I samarbete med:
I samarbete: Sveriges kommuner och Landsting, Boverket och Lantmäteriet

Hjälp att lita på när du ska bygga nytt eller bygga om!

Mittbygge.se ger dig lättfattlig information om att planera, bygga och bo. Bland annat bidrar statliga Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden.

Sök lov, gör anmälan via e-tjänster!

Här kan du också, via olika e-tjänster, ansöka i anslutna kommuner. Gör klar ansökan direkt eller spara för att senare färdigställa den – du bestämmer.

När kommunen skapat ett ärende av din ansökan kan du själv komplettera med egna handlingar eller med fler handlingar som kommun efterfrågar. Du kompletterar och följ ditt ärende, inloggad, från ”Mina ärenden”.

  1. Gör en budgetkalkyl

  2. Bifoga rätt handlingar vid ansökan

Nyhetsnotiser

Familjen Andersson
Fler nyheter