• I samarbete med:
I samarbete: Sveriges kommuner och Landsting, Boverket och Lantmäteriet

Hjälp att lita på, när du ska bygga nytt eller bygga om! Söka bygglov m.m. i kommuner via e-tjänster!

Mittbygge.se ger dig lättfattlig information om att planera, bygga och bo. Bland annat bidrar statliga Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden.

Här kan du också, via olika e-tjänster, till exempel ansöka om bygglov. Med e-legitimation loggar du in för att ansöka direkt eller spara för att senare färdigställa ansökan – du bestämmer.

När kommunen skapat ett ärende av din ansökan kan du komplettera med egna handlingar eller med handlingar som kommun efterfrågar. Du kompletterar och följer ditt ärende, inloggad, från ”Mina ärenden” i följande anslutna kommuner.

  1. Gör en budgetkalkyl

  2. Bifoga rätt handlingar vid ansökan

Nyhetsnotiser

Familjen Andersson
Fler nyheter