Ritningar och dokument vid lovansökningar

Om du söker handlingar för anmälningspliktig åtgärd finner du dom på denna länk.

Vad söker du lov för

Oberoende av vilken typ av lov som du ansöker för och vad du ska göra - vilken eller vilka åtgärder som du vill genomföra - sparar du tid och pengar om kan bifoga rätt ritningar och andra dokument med ansökan.

På denna sida finner du en sammanställning av olika lovsituationer, vars länkar leder dig till olika checklistor. Checklistor över vilka handlingar (ritningar och andra dokument) som du rekommenderas att skicka med ansökan, handlingar som kan behövas (kommunen avgör) till handlingar som kan behövas vid ett tekniskt samråd.

Du kan genom att klicka på länkarna här under läsa mer i detalj om olika ritningstyper.

Läs mer Nybyggnadskarta   Läs mer Situationsplan
Läs mer Planritning   Läs mer Fasadritning
Läs mer Sektionsritning   Läs mer Markplaneringsritning
Läs mer Övriga ritningar   Läs mer Exempelritningar

Alla handlingar kostar pengar att ta fram. Om du vill bifoga handlingar som kan eller kommer att behövas inför ett tekniskt samråd kan det vara klokt att kontakta kommunen för svar.

Bygglov

 Klicka på planerad åtgärd för att nå rätt checklista

Läs mer Nybyggnad Läs mer Tillbyggnad
Läs mer Uppförande av plank Läs mer Uppförande av mur
Läs mer Väsentlig utvändig ändring Läs mer Utvändig fasadändring
Läs mer Väsentlig ändrad användning Läs mer Ombyggnad
Läs mer Anordna ett upplag Läs mer Anläggning av parkeringsplats
Läs mer Uppsättning av ljusanläggning Läs mer Uppsättning av skylt
Läs mer Inreda ytterligare lägenhet/lokal Läs mer Anläggning av vindkraftverk

 

Marklov

 Klicka på planerad åtgärd för att nå checklista

Läs mer Fyllning
Läs mer Schaktning
Läs mer Trädfällning    

 

Rivningslov

 Klicka på planerad åtgärd för att nå checklista

Läs mer Rivning - Hel byggnad
Läs mer Rivning - Del av byggnad

 

Fackmässiga ritningar

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmässigt utförda. På ritningarna ska det finnas en norrpil, inritat skalmått, ritningsformat infört (skala) och fastighetsbeteckningen inskriven

Alltså ritning ska visa

  • Skala, alternativt inritad måttstock
  • Fastighetsbeteckning

Är du inte van vid att ta fram ritningar själv kan det vara lämpligt att anlita en fackman som kan hjälpa till.

Nödvändiga handlingar, till exempel inför tekniskt samråd, ska vara framtagna på ett fackmannamässigt sätt. Handlingar som inte uppfyller kommunens krav kan du få göra om!

Vare sig du söker bygglov direkt från mittbygge.se, skickar det med post eller lämnar in det personligen till kommunen är det samma handlingar som ska vara med.


Senast uppdaterad: 2014-02-27   Ansvarig för sidan: mittbygge.se