Boverkets byggregler

"Regelsamling för byggande", BBR, som innehåller Boverkets byggregler, är en bok som arkitekter, byggnadsingenjörer och många andra i branschen måste ha till hands. Det gäller också att ha koll på vilka förändringar som införts nyligen. BBR anger samhällets minimikrav på byggnaders tekniska egenskaper.

Om du behöver ha boken själv beror på vilka uppgifter du som byggherre väljer att lämna över till proffsen och vad du vill göra själv. Och, givetvis, vilket intresse du har för vad som anses viktigt för att åstadkomma funktionella och säkra byggnader.

Vilka regler gäller för mitt hus?

En byggnad ska uppfylla de regler som gällde när byggnaden uppfördes. Därför måste du veta när ditt hus är byggt.

Ett exempel: Ditt hus är byggt 1996. Du vill veta vilka regler om fukt som gäller för ditt hus. Den BBR som gavs ut närmast före 1996 var BBR 4. Av texten om byggregler framgår att reglerna om fukt inte ändrades i BBR 4. Du går då bakåt och kommer till BBR 3 som är ett omtryck. Här finns de regler om fukt som gäller för ditt hus.

Gällande byggregler åren 1993 till 2011

 

Du finner alla byggregler från 1994 här.

 

RELATERADE LÄNKAR
Boverket (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) De vanligaste frågorna om bygg- och konstruktionsregler (BBR)
Boverket (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) Regelsamling för byggande, BBR, 2012
Boverket (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) Boverket byggregler från 1994 och framåt.

Senast uppdaterad: 2013-09-20   Ansvarig för sidan: Boverket