Boverkets byggregler

"Regelsamling för byggande", BBR, som innehåller Boverkets byggregler, är en bok som arkitekter, byggnadsingenjörer och många andra i branschen måste ha till hands. Det gäller också att ha koll på vilka förändringar som införts nyligen. BBR anger samhällets minimikrav på byggnaders tekniska egenskaper.

Om du behöver ha boken själv beror på vilka uppgifter du som byggherre väljer att lämna över till proffsen och vad du vill göra själv. Och, givetvis, vilket intresse du har för vad som anses viktigt för att åstadkomma funktionella och säkra byggnader.

Vilka regler gäller för mitt hus?

En byggnad ska uppfylla de regler som gällde när byggnaden uppfördes. Därför måste du veta när ditt hus är byggt.

Du finner alla byggregler från 1994 här.

 

RELATERADE LÄNKAR
Boverket (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) De vanligaste frågorna om bygg- och konstruktionsregler (BBR)
Boverket (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) Kunskapsbanken BBR

Senast uppdaterad: 2014-10-07   Ansvarig för sidan: Boverket