Kommunlogga

Linköpings kommuns sidor på mittbygge.se

Vår kommun är ansluten till Mittbygges digitala e-tjänster.

Du som söker via e-tjänsterna får

För musmarkören över ikonerna för mer information

Säker inloggning och signering vai e-legitimation

E-tjänster för självservice

Kopia på genomförd ansökan, anmälan eller beställning

Notifiering via SMS när något sker i ärende

Notifiering via E-post när något sker i ärende

Alla meddelanden i ärende sparade

Möjlighet att handlingskomplettera

 

Med E-legitimation loggar du in för att bland annat ansöka om bygglov, anmäla åtgärder som är anmälningspliktiga eller beställa nybyggnadskarta. Du kan också återuppta en påbörjad ansökan, komplettera med saknade handlingar och följa ärenden.

När vårt kommunnamn är valt i "Gröna rutan" loggar du in genom att klicka på länken "Logga in till tjänsten" (kräver e-legitimation).

Tänk på att en insänd ansökan, anmälan eller beställning som du av olika skäl inte vill eller kan fullfölja, kan innebära kostnader för dej. Vi har rätt att ta ut en avgift för vårt nerlagda arbete. 

Våra länkar


Senast uppdaterad: 2014-10-12   Ansvarig för sidan: Linköping kommun