Checklistor

Praktiska checklistor för olika skeden i byggprocessen finns på flera ställen i portalen. Det finns också checklistor för andra situationer, till exempel inför energideklaration. Härifrån hittar du alla.

"" Ämne

Kort beskrivning

Aktuellt Anlita hantverkare När du ska anlita hantverkare
  Bra ventilation Det här bör du kunna bocka av!
  Brandsäkert hem För ett brandsäkert hem
  Energideklaration Lathund för villaägare inför energideklaration.
  Glöm inte avtalsfrågor Generella juridiska avtalsråd och tips
 
Glöm inga kostnader

Undvik missa kostnader vid köp av hus.

Aktuellt Handlingar inför lovansökan Vilka ritningar och dokument kan behövs inför en lovansökan
Aktuellt Handlingar inför anmälan Vilka ritningar och dokument kan behövs inför en anmälningspliktig åtgärd
  Inför upphandling av kataloghus Frågor att gå igenom innan du skriver kontrakt om köp av kataloghus!
  Innan du köper tomt Punkter att fundera på inför ett tomtköp
  Koll på ventilation inför renovering Frågor att gå igenom om ventilation vid större renovering.
  När bygglov beviljats Att tänka på efter att bygglov beviljats
  När du ska fixa hemma När du ska fixa hemma
  Välja hus Vilken hustyp vill du ha? Vad ska avgöra planlösningen? Listan ger hjälp inför valen.
  Välja lösvirkeshus Du som bestämt dig för ett lösvirkeshus - kolla att du tänkt igenom frågorna i listan!
  Välja kataloghus Du som bestämt dig för ett kataloghus - kolla att du har bra svar på listans frågor!

Senast uppdaterad: 2014-10-05   Ansvarig för sidan: mittbygge.se