Guider

Guider framtagna av Boverket för olika situationer i och kring byggprocessen.

"" Från

Kort beskrivning

Boverket Guide-symbol Boverket Guide för bygglov och byggprocessen
Boverket Guide-symbol Boverket Guide för anmälan för bygglovsbefriade åtgärder
Boverket Guide-symbol Boverket Guide för marklov
Boverket Guide-symbol Boverket Guide för rivningslov
Boverket Guide-symbol Boverket

Guide för detaljplaneprocessen

Boverket Guide-symbol Boverket Guide för områdesbestämmelser
Boverket Guide-symbol Boverket Guide för hur du tar bort radon
Boverket Guide-symbol Boverket Så här mäter du radon

 

Guider framtagna av Konsumenterna för olika situationer i och kring boendet.

"" Från

Kort beskrivning

Konsumenternas Guide-symbol Boverket Beräkningsguide för uträkning av merkostnad vid räntehöjning av bolån
Konsumenternas Guide-symbol Boverket Beräkningsguide för uträkning av lån till annant än till boendekostnad
Konsumenternas Guide-symbol Boverket Beräkningsguide för tjänstepensioner
Konsumenternas Guide-symbol Boverket Beräkningsguide för bolånekalkyl
Konsumenternas Guide-symbol Boverket

Beräkningsguide för ränteskillnadsberäkning


Senast uppdaterad: 2015-08-04   Ansvarig för sidan: Mittbygge