Nyttiga länkar

Här hittar du en sammanställning över länkar till annan webbinformation som berör planera, bygga och bo. Portalen tar inget ansvar för dessa webbsidors innehåll.

"" Snabbhopp till

Viktigt att tänka på
Planera hus och tomt Välja tomt och hus
Energifrågor
Fastighetsfrågor Ritverktyg
Exempelritningar  Lov och anmäla Upphandling och avtal
Försäkringar
Säkerhetsfrågor Kartor med mera
Tips och råd
Jämföra lån m.m Branschorganisationer"" Viktigt att tänka på

BOVERKET

Får jag bygga?

Kortfattad information om vad som gäller om du ska uppföra, ändra eller underhålla byggnader.

BOVERKET

Plan- och bygglagen i din vardag

Boverksbroschyr som kortfattat beskriver stegen i plan- och byggprocesserna.

BOVERKET

Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015

Nya Plan- och bygglagen med tillhörande förordning, delar av miljöbalken och flera av de nya författningarna

BOVERKET

Plan- och bygglagen (PBL 2011) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Gällande Plan-och bygglag

NOTISUM

Plan- och byggförordningen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Gällande Plan- och byggförordningen

BOVERKET

Regelsamling för byggande 2015

Regelsamlingen med själva reglerna, läsanvisningar och utdrag ur lag och förordning

BOVERKET

Boverkets byggregler BBR 19 (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kapitelindelat byggregelverk

 Upp

 

"" Planera hus och tomt

VI I VILLA

Sökguide från Vi i Villa (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Innehåller tillverkare och leverantörers aktuella produkter med tillhörande dokumentationer. Innehåller reklam

BYGGFAKTA

Byggfakta från Docu (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Innehåller tillverkare och leverantörers aktuella produkter med tillhörande dokumentationer. Innehåller reklam

FOLKSAM

Folksams tester och goda råd (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Försäkringsbolaget tester och goda råd för hemmet och miljön

SVENSK BYGGTJÄNST

Svensk byggtjänst byggkatalog (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Byggkatalogen som E-bok i din läsplatta, PDF eller läs direkt här. Över 5000 byggvaror samlade från olika leverantörer.

NCS-COLOUR

NCS-färgsystem (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Massor om NCS-koder med mera. Innehåller också en färgnavigator

Upp

 

"" Välja tomt och hus

ARKITEKT.SE

Hitta arkitekt (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hitta en lämplig arkitekt, efter till exempel inriktning eller ort.

KONSUMENTVERKET

Gör en budgetkalkyl (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Utmärkt kalkyl över inkomster och utgifter för din ekonomi

KONSUMENTVERKET

Koll på pengarna 2015

Tips och råd om hur du håller koll på din pengar

NOTISUM

Fastighetsmäklarlagen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lagtext

TRÄ- och MÖBELINDUSTRI

Auktoriserade trähussäljare (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Länklista till anslutna trähusföretag inom Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF)

HUS.SE

Alla husleverantörer (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämför olika hustillverkare med varandra.

SBAB AB

SBAB Värdeguiden (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Indikation på vad en fastighet kan kosta i olika delar av Sverige

BOVISION

Bovision (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hitta tomter och hus i hela landet.

HEMNET

Hemnet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hitta tomter och hus i hela landet.

FASTIGHETSBYRÅN

Fastighetsbyrån (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hitta tomter och hus i hela landet.

BOSTADSDEAL A/S

Bostadsfinder.se

Portalen matchar hyresgäster med uthyrare och köpare och säljare.

Upp

 

"" Energifrågor

ENERGIAKTIV.SE

Energiaktiv.se (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hjälp vid förverkligande av förslag från energideklaration

ENERGIMYNDIGHETEN

Energimyndigheten (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om investeringsstöd till bland annat hushåll.

ENERGIMYNDIGHETEN

Energikalkylen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Utmärkt energikalkyl från Energimyndigheten

ENERGIMYNDIGHETEN

Uppvärmning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Samlad information till hushåll om uppvärmning.

ELPRISKOLLEN.SE

Elpriskollen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra priser och villkor på avtal med utgångspunkt av din förbrukning

ENERGIMYNDIGHETEN

Kommunal energirådgivning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sök efter din kommunala energirådgivare

VATTENFALL

Energiguiden (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Energiguide för att testa olika investeringar för ett mer energieffektivt hem.

ENERGIRÅDGIVNINGEN.SE

Energirådgivningen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kostnadsfri och opartisk rådgivning från 27 kommuner i Stockholmsregionen

FOLKSAM

Värmeguiden (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Tjänst för beräkningar av kostnad utifrån en bestämd värmekälla.

ELRÅDGIVNINGSBYRÅN

Konsumenternas elrådgivningsbyrå(Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om bland annat avtal, priser liksom att byta elhandlare

NATURVÅRDSVERKET

"Elda rätt!"

Råd om miljöanpassad eldning från Naturvårdsverket

SVENSK PROVNINGSANSTALT

Certifierade produkter - P-märkt utrustning för pelletseldning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sök efter certifierade produkter

Upp

 

"" Fastighetsfrågor

LANTMÄTERIET

Ansök om lantmäteriförrättning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ansök om lantmäteriförrättning

METRIA

Fastighetsbarometern (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Följ prisutvecklingen för småhus och fritidshus för hela landet, ett visst län eller en kommun.

LANTMÄTERIET

Kommunala lantmäterimyndigheter (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sök fram rätt kontor för ditt fastighets- eller inskrivningsärende

LANTMÄTERIET

Min fastighet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kostnadsfri tillgång till detaljerad information om dina fastigheter och tomträtter.

LANTMÄTERIET

Vad kostar en lantmäteriförrättning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Information inför en ansökan om avstyckning med mera.

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN

Fastighets­mäklar­inspektionen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Information om vad du som konsument ska tänka på vid köp eller försäljning av bostad via fastighetsmäklare.

METRIA

FastighetSök för alla (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Tjänst från Metria där du kan söka efter fastighetsbeteckning och adress.

SKATTEVERKET

Fastighet och Bostad (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Skatteverkets sidor om privata fastigheter.

SKATTEVERKET

Fastighetstaxering (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Skatteverkets sidor om fastighetstaxering för småhus.

SKATTEVERKET

Beräkna taxeringsvärde (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Beräkna taxeringsvärde 2012 - 2014

Upp

 

"" Exempelritningar

BYGGLOVSALLIANSEN

Nybyggnad enbostadshus

Visar exempel på vilka och exempel på hur ritningar bör vara utformade vid nybyggnad av enbostadshus i uppräknade kommuner.

BYGGLOVSALLIANSEN

Tillbyggnad enbostadshus

Visar exempel på vilka och exempel på hur ritningar bör vara utformade vid tillbyggnad av enbostadshus i uppräknade kommuner.

BYGGLOVSALLIANSEN

Uppförande av plank

Visar exempel på vilka och exempel på hur ritningar bör vara utformade vid uppförande av plank i uppräknade kommuner.

BYGGLOVSALLIANSEN

Uppförande av mur samt markuppfyllelse

Visar exempel på vilka och exempel på hur ritningar bör vara utformade vid uppförande av mur samt markuppfyllelse i uppräknade kommuner

BYGGLOVSALLIANSEN

Tillgänglighet en- och tvåbostadshus

Ger vägledning med exempel gällande tillgänglighetsfrågor för en- och tvåbostadshus i uppräknade kommuner

BYGGLOVSALLIANSEN

Nybyggnad av garage

Visar exempel på vilka och exempel på hur ritningar bör vara utformade vid nybyggnad av garage i uppräknade kommuner.

SVENSK AREAMÄTNING

Så mäter du din bostad

Broschyr framtagen av SIS och Svensk Areamätning AB för att kort beskriva hur du mäter din bostad

MITTBYGGE

Teknisk beskrivning   Nytt

Exempel på utformning av en teknisk beskrivning i PDF-format. Kan direkt förifyllas 

SVENSKT TRÄ

Trärådhuset Nytt

Konstruktionsexempel för hela huset, alltifrån grundläggning till väggar, tak, balkonger och staket, skärm och spaljé.

Upp

 

"" Lov och anmälan

BOVERKET

Plan- och bygglagen i din vardag

Kortfattad beskriver av stegen i plan- och byggprocessen.

BOVERKET

Boverkets kunskapsbank (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Kunskapsbank från Boverket kring nya PBL-en

BOVERKET

Regelsamling för hushållning, planering och byggande 2015

Plan- och bygglagen med tillhörande förordning, delar av miljöbalken och flera av de nya författningarna

BOVERKET

Certifierade kontrollansvariga (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Boverkets sökregister med bland annat certifierade kontrollansvariga

SP CERTIFIERAD

Certifierade kontrollansvariga (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

SP Certifierade sökregister med certifierad kontrollansvariga

BOVERKET

Får jag bygga?

Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

SVENSK AREAMÄTNING

Så mäter du din bostad

Broschyr framtagen av SIS och Svensk Areamätning AB för att kort beskriva hur du mäter din bostad

Upp

 

"" Upphandling och avtal

KONSUMENTVERKET

Avtal och mallar för renovering och byggen (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Konsumentverket sammanfattar

KONSUMENTVERKET

Anbudsformulär 10

Avtalsformulär som används till tjänster som medlemsföretag i Målarmästarna utför åt konsument.

KONSUMENTVERKET

ROT-klausul

Uppgifter för skattereduktion enligt fakturamodellen version 2

KONSUMENTVERKET

Entreprenadkontrakt enligt ABS 09

Entreprenadkontrakt ABS09

KONSUMENTVERKET

Ändring och tilläggsarbeten ABS 09

Användas som bilaga till Entreprenadkontrakt ABS09 vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus inkl fritidshus som näringsidkare utför åt konsument.

KONSUMENTVERKET

Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 09 Word-dokument

Allmänna bestämmelser för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus som näringsidkare utför åt konsument.

KONSUMENTVERKET

Allmänna avtalsvillkor monteringsfärdigt trähus AA 12

Allmänna avtalsvillkor monteringsfärdigt trähus

KONSUMENTVERKET

Köpeavtal monteringsfärdiga trähus AA 12 Word-dokument

Köpeavtal för monteringsfärdiga småhus i trä

KONSUMENTVERKET

Hantverkarformuläret 14

Allmänna bestämmelser vid reperation- och ombyggnadsarbete

KONSUMENTVERKET

Ifyllnadshjälp till Hantverkarformulär 14

Hjälp vid ifyllnad av hantverkarformulär

KONSUMENTVERKET

Branschöverenskommelse inom boendeområdet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Branschöverenskommelser gjorda av konsumentverket

KONSUMENTVERKET

Produktionskostnadskalkyl nyproduktion av småhus 12

Produktionskostnadskalkyl vid nyproduktion av småhus inkl förklaring

KONSUMENTVERKET

Produktionskostnadskalkyl nyproduktion av småhus 12

Produktionskostnadskalkyl som Excel-ark

KONSUMENTVERKET

Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och badrum (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Allmänna leverans- och köpvillkor för konsument vid köp av kök och badrum

KONSUMENTVERKET

Tips till dig som anlita hantverkare

Tips till dig som ska anlita hantverkare

KONSUMENTVERKET

Konsumentkreditinformation

Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation.

KONSUMENTVERKET

Kalkylkontroll

Kalkylkontroll som excel-ark

RÅD & RÖN

Svarta listan

Företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut om hur tvister med kunder bör lösas.

Upp

 

""Försäkringar

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ

Jämför hemförsäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämför olika hemförsäkringar på konsumenternas försäkringsbyrås hemsida

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ

Jämför villaförsäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämför olika villaförsäkringar på konsumenternas försäkringsbyrås hemsida

GAR-BO FÖRSÄKRINGAR

Erbjuder färdigställandeförsäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Erbjuder också, den numera frivilliga, byggfelsförsäkring om man så önskar.

NORDIC GUARANTE

Erbjuder byggsäkerhetsförsäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ska skydda beställare mot eventuella merkostnader som kan uppstå om entreprenören inte fullgör sitt åtagande

Upp

 

Länksymbol Säkerhet

BOVERKET

Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomter och i utemiljön

Broschyr från Boverket om att bygga barnsäkert

MSB

Dinsäkerhet.se (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Webbplats om risker och säkerhet riktad till privatpersoner. Har fokus på förebyggande i hemmet och på fritiden

Upp

"" Kartor med mera

LANTMÄTERIET

Kartor och flygbilder (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lantmäteriets utbud av kartor och flygfoton, antingen i tryck eller på cd-skiva. 

ULI

GIS för att hitta (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Länkar till olika webbplatser och tjänster som hjälper dig hitta t ex resvägar, intressanta platser - allt utifrån det geografiska läget!

LANTMÄTERIET

Historiska kartor (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sök och se historiska kartor ur Lantmäteriets arkiv.

LANTMÄTERIET

 

Kartsök och ortsnamn

Söktjänst som ger möjlighet att söka bland kartor, skalriktiga flygbilder (ortofoton) samt över 950 000 ortnamn i Sverige.

VINDLOV.SE

Planera med kartstöd (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Karttjänst som kan visa bland annat den nationella vindkarteringen.

 Upp

 

"" Ritverktyg för privatpersoner

AUTODESK

Homestyler (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Verktyg för att i 3D utforma ditt hem. Fritt att använda som privatperson och på engelska.

FLOORPLANNER

Floorplanner (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ritverktyg för planlösningar. Gratis och på engelska.

INR

INR (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ritaverktyg för badrum på nätet

 

Sweet Home 3D (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Lättanvänt inredningsprogram. Gratis och på svenska.

IKEA

IKEA Planeringsverktyg (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Skräddarsy ditt kök och matplats. Gratis och på svenska.

ROOM SKETCHER

Home Designer

Använd ritprogrammet för att möblera och designa din bostad.
7 projekt gratis

TRIMBLE Ldt

SketchUp

Mycket kompetent program. Gratis för privata användning och för utbildning. Inte svensk översättning

 Upp

"" Tips och råd

KONSUMETERNAS

Låna (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Klicka på "Låna" för att välja typ och läsa mer

KONSUMETERNAS

Betala (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Klicka på "Betala" för att välja typ och läsa mer

KONSUMETERNAS

Försäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Klicka på "Försäkringar" för att välja typ och läsa mer

KONSUMETERNAS

Spara (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Klicka på "Spara" för att välja typ och läsa mer

KONSUMETERNAS

Pension (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Klicka på "Pension" för att välja typ och läsa mer

KONSUMENTVERKET

Sök ärenden (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Sök ärenden via konsumentverkets diarium

SVENSKT TRÄ

Dimensioneringsguide (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)


Bra guide för att välja den konstruktion som ska dimensioneras.
   

 Upp

"" Jämföra lån med mera

BANK 24.NU

Jämför


Jämför räntor och lån

PRICERUNNER

Bolån

 Jämföra bolån

COMPRICER

Bolån (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra bolån

KONSUMETERNAS

Boräntor (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra boräntor

KONSUMETERNAS

Sparkonton (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra sparkonton

KONSUMETERNAS

Hemförsäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra hemförsäkringar

KONSUMETERNAS

Barnförsäkringar (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra barnförsäkringar

KONSUMETERNAS

Reseförsäkring (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra reseskyddet i hemförsäkringar

KONSUMETERNAS

Kontokort (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Jämföra kontokort

SVENSKA DAGBLADET

Räntekartan

Hjälper dig att se hur ränta ligger till jämfört med andras.

 

Behöver jag söka


Senast uppdaterad: 2016-12-26   Ansvarig för sidan: mittbygge.se