Så fungerar tjänsterna

Här kan du ansöka om olika typer av lov, anmäla anmälningspliktiga åtgärder och beställa nybyggnadskarta. Du kan också följa ditt ärende i många kommuner.

Välj din kommun ur listan i "Gröna rutan" här på sida, för att komma igång.
Vilka möjligheter din kommun erbjuder finner du på sidan "Anslutna kommuner".

Definition

Anmälan, Ansökan - Är uppgifter som skickas via mittbygges e-tjänster till kommun för att  behandlas.

Ärende - Är en ansökan eller anmälan som kommun har tagit emot för behandling.

En ansökan eller anmälan måste signeras och digitalt tas emot av kommun innan den redovisas som enhet under "Mina ärenden"

Använder e-legitimation

Alla e-tjänster kräver e-legitimation för att signera ansökan (skriva under). Läs mer om hur du skaffar e-legitimation med mera här. Har du bekymmer med att logga in kan du testa din legitimation här.

Snabbhopp till

 1. Testa inloggning  
 2. e-tjänstansökan  
 3. Mina ärenden 
 4. Kommunbegär handlingskomplettering
 5. Egen handlingskomplettering
 6. Spara pågående ansökan
 7. Återuppta sparad ansökan 
 8. Läs mer om detaljer i tjänsten
 9. Tjänsten startar inte
 10. Kända problem
 11. Bildspel avseende en bygglovsansökan

 

Arbetsgång

Beroende på ansluten kommun, kan du använda "E-tjänst" eller "Blankett" för att söka.

 1. Välj kommun ur listan.
 2. Klicka därefter på "Logga in till tjänsten" eller "Blankettansökan" beroende på kommun.

Välj kommun att söka från

Valet "Blankettansökan" leder till en sida med mer information och där ansökan kan påbörjas. En kommun som erbjuder ansökan via blankett återkopplar till dig per post eller annat media.

Valet "Logga in till tjänsten" leder via en inloggningssida till de e-tjänster som kommunen erbjuder dig att använda. En kommun som erbjuder e-tjänster återkopplar normalt till dig också via "Mina ärenden".

"Inloggad" via mittbygge.se, ändrar också utformningen av "Gröna rutan". Du ser ditt namn, en länk till "Mina uppgifter" (dina personliga uppgifter), "Mina ärenden" (dina pågående och avslutade ärenden) och vald kommun. Det finns också en snabblänk till "Startsida tjänster" (sidan med valbara tjänster i vald kommun) samt en länk för att "Logga ut".

Gröna rutan inloggad

Tänk på Du handlingskompletterar via ditt ärende - skapa inte en ny ansökan!'Arbetsgång: e-tjänstansökan

1

Välj kommun ur listan och logga in
2 På sidan "Inloggad - Startsida tjänster" finns handledning samt valbara tjänster. Klicka på önskad tjänst (till höger på sidan)
3 Vald tjänst öppnar en ny sida med kommunspecifik information.
Klicka på knappen "Starta tjänsten" för att starta
4 Genomför ansökan - signera - klar!

Arbetsgång: Mina ärenden (X)

1

Välj kommun ur listan och logga in med samma e-leg som användes för att signera ansökan!
2 Klicka på "Mina ärenden" för att se samtliga pågående ärenden. Ny händelse i ett ärende markeras med texten (Ny)
3 Klicka på rubrikraden till önskat ärende (Ärendet öppnas i nytt fönster) för mer information. Genomför efterfrågad åtgärd.
4 Klar - Logga ut!

Arbetsgång: Kommunbegärd handlingskomplettering

Tänk på Du handlingskompletterar via ditt ärende - skapa inte en ny ansökan!

1

Välj kommun ur listan och logga in med samma e-leg som användes för att signera ansökan!
2 Inloggad klicka på "Mina ärenden".
3 Välj ärendet (sök fram om du har flera Ctrl-F) som kommunen begärt handlingskomplettering till. Ny händelse i ett ärende markeras med texten (Ny)
4 Klicka på ärendets rubrikrad (ärendet öppnas i nytt fönster). All kommunicerad information i ärendet blir tillgängligt bland annat en begäran om handlingskomplettering.
5

Klicka på länken "Starta" för att genomföra efterfrågad komplettering.

Notera att exempelfil eller dokument med anvisning avseende efterfrågade handlingar kan vara bifogad som länk ovanför "Starta". Om - klicka på länken för mer information!

Tänk på att du kan använda kompletteringslänken "Starta" flera gånger om du inte haft begärda handlingar klara

6 Efter genomför komplettering - Logga ut!

Arbetsgång: Egen handlingskomplettering

Tänk på Du handlingskompletterar via ditt ärende - skapa inte en ny ansökan!

1

Logga in med samma e-leg som användes för att signera ansökan!
2

Inloggad klicka på "Mina ärenden".

Leta fram det ärende (om du har flera) som du vill handlingskomplettera i. En textrad typ "Egen komplettering" alternativt "Möjlighet att komplettera" (beroende på kommun) syns.

Klicka på ärendets rubrikrad varvid en detaljsida öppnas av ärendet.

Komplettera genom att klicka på länken "Starta" under val kompletteringstyp.

Notera: Saknar du textraden för att själv kunna komplettera har din kommun inte registerat din ansökan ännu. Du kan inte egenkomplettera förrän din ansökan är registerad!

Kontroller om kommunen erbjuder tjänsten "Egen komplettering" istället

3 Efter genomför åtgärd - Logga ut!

Arbetsgång: Spara ansökan

1
Klicka på sparaikonen i tjänstens övre högra del för att spara gjorda texter och val.
2
Fortsätt med ansökan eller lämna tjänsten genom att stänga aktuell flik eller klicka på "stäng-ikonen" (röda krysset i tjänstens högra hörn)
Notera detta! NOTERA: Inga uppladdade dokument eller ritningar sparas

Arbetsgång: Återuppta sparad ansökan

1

Välj kommun ur listan och logga in med samma e-leg som användes för att påbörja ansökan!
2

sidan "Inloggad - Startsida tjänster" väljer du samma tjänst som du påbörjade ansökan med.

3 Klicka på knappen "Starta tjänsten" för att återuppta den sparade ansökan.
4 Följ anvisning på sidan "Sparad ansökan"
5 Efter slutförd ansökan - Logga ut!
Notera detta! NOTERA: En återupptagen spara ansökan måste sparas om, om den inte slutföras!

Arbetsgång: Ta bort skapad ansökan eller anmälan

1

Det går inte att ta bort en inskickad ansökan eller anmälan.
2

Meddela din kommun om att du önskar avbryta inskickad ansökan eller anmälan. 

3 Om ansökan eller anmälan registerats kan kommunen besluta om avslag eller makulering av ärendet.
4 Ditt ärende kan du då flytta över det till avsnittet "Avslutade"
Notera detta! NOTERA: Insänd ansökan eller anmälan går inte för sökande att ta bort

 

Testa inloggning

Det är din utgivare av e-legitimation som skall ge dig support och hjälp med den programvara som behövs i din dator. På följande länkar kan du testa din e-legitimation och även installera samt uppdatera den säkerhetsprogramvara som behövs.

Testa - BankID
Här kan du installera BankID Säkerhetsprogramvara

Testa e-legitimation från Nordea
Testa din dator

Här kan du installera BankID Säkerhetsprogramvara för Nordea

Testa e-legitimation från Telia
Här kan du installera Net iD

Får du det inte att fungera, så skall du kontakta din utgivare för support. Om din e-legitimation fungerar på testsidan men inte i tjänsten kontaktar du Mittbygge.se.

Läs mer om ...

INLOGGAD – Startsida tjänster. Inloggad (Klicka för större bild)
Efter genomförd inloggning öppnas sidan ”Inloggad – Startsida tjänster". Förutom valbara tjänster innehåller sidan också allmän information från aktuell kommun.

Klicka på tjänst för att komma vidare.

 

ANSÖKA OM … Kommunsida för vald tjänstAnsök om... (Klicka för större bild)
Efter vald tjänst öppnas en sida med information från aktuell kommun som berör vald tjänst.

Klicka på knappen ”Starta ärende” för att börja!

GENOMFÖRD ANSÖKAN
Efter genomförd ansökan, anmälan eller beställning av nybyggnadskarta får du i de flesta kommuner, en kopia på insänd ansökan och handlingar. Du finner kopian, inloggad, genom att klicka på länken ”Mina ärenden" i ”Gröna rutan”.

TILL VEM SKER ÅTERKOPPLING
Återkoppling sker alltid till den person eller det organisationsnummer som angetts som sökande i tjänsten.

ÅTERKOPPLINGAR FRÅN KOMMUN
Merparten av anslutna kommuner kan skicka information till ditt pågående ärende. All skickad information samlas per respektive ärende under "Mina ärenden".

NOTIFIERING (Avisering)Notifiering i mobil
Om du, under "Mina inställningar", valt att få notifieringar via SMS och eller mejl – skickas normalt ett kort meddelande vid ny händelse som berör din ansökan eller ärende. Det är din kommun som information om att att något skett och hur du når den.

Oavsett om du valt att notifieras eller inte bör du regelbundet logga in till dina pågående ärenden för att följa ärendets gång.

 

SPARA SPARAD ANSÖKAN
Återupptar en sparad ansökan gör du genom att logga in i samma kommun och därefter välja samma tjänst för att slutligen klicka på knappen ”Starta ärende”.

Om du återupptar en sparad ansökan, anmälan eller beställning men inte slutför, måste du sparar om igen innan du  avslutar.

LOGGA UT
Logga ut genom att klicka på ”Logga ut” i Gröna rutan

VAD KOSTAR TJÄNSTEN
Tjänsten kostar inget att använda. Kommunala kostnader som är förenade med användande av tjänsten tas ut i samband med beslut om bygglov eller anmälan.


Senast uppdaterad: 2016-12-26   Ansvarig för sidan: mittbygge.se