Komplettering

Om behov finns för att komplettera med ett eller flera dokument (t.ex. handling eller ritning) efter insänd ansökan eller anmälan är enkelt och smidigt. Det kan vara du eller kommunen som i efterhand vill få in fler dokument.

Enda kravet för att komplettering ska vara möjlig är att ansökan eller anmälan har registerats i kommunen och du fått ett ärende/diarienummer återkopplat till dig via ”Mina ärenden”.

Här visar vi på hur du gör för att komplettera via ”Mina ärenden”

Notera Notera att handlingskomplettering ska ske via ditt ärende - inte via en ny ansökan!

Arbetsgång: Egen handlingskomplettering

 1. Gå till portalen www.mittbygge.se
 2. Välj kommun ur listan i gröna rutan (i högra hörnet)
 3. Logga in med samma e-legitimation som du använde för att signera ansökan eller anmälan.
 4. Inloggad klickar du på länken ”Mina ärenden” i den kommun du valt
 5. Markera eller scrolla dig fram till rätt ärende (om du har flera) på sidan ”Mina pågående ärenden”.
 6. I listan finns då valet ”Egen komplettering” eller snarlik text
  Saknas valet är din ansökan inte registerad av kommunen ännu!
 7. Klicka på rubriknamnet t.ex. Bygglov för att få detaljinformation och möjlighet att komplettera.
 8. Klicka på länken ”Starta” för att påbörja din egen komplettering.
 9. Lämna sidan efter avslutad kompletterimg.

 

Arbetsgång: Kommunbegärd handlingskomplettering

 1. Gå till portalen www.mittbygge.se
 2. Välj kommun ur listan i gröna rutan (i högra hörnet)
 3. Logga in med samma e-legitimation som du använde för att signera ansökan eller anmälan.
 4. Inloggad klickar du på länken ”Mina ärenden” i den kommun du valt
 5. Markera eller scrolla dig fram till rätt ärende (om du har flera) på sidan ”Mina pågående ärenden”.
 6. I listan finns då valet ”Begäran om komplettering" eller snarlik text
  Saknas valet är din ansökan inte registerad av kommunen ännu!
 7. Klicka på rubriknamnet t.ex. Bygglov för att få detaljinformation och möjlighet att komplettera
 8. Klicka på länken ”Starta” för att påbörja den av kommunen begärda kompletteringen.
 9. Lämna sidan efter avslutad kompletterimg.

Senast uppdaterad: 2015-05-21   Ansvarig för sidan: mittbygge.se