Tänk på innan du ansöker

Innan du använder tjänsterna bör du tagit reda på en del uppgifter samt införskaffat en del handlingar som behövs för att din ansökan eller anmälan ska bli så komplett som möjligt.

Om kommunen saknar uppgifter i din ansökan eller anmälan kommer dom att be dig komplettera med dessa uppgifter. Något som drar ut processen i tid för dig.

Så var så väl förberedd som möjligt innan du påbörjar din ansökan/anmälan.

Vad är det som du behöver veta?

Ja – exakt vad som kommer att krävas går inte att skriva om generellt. Ett gott råd är att kontakta din kommun innan om du känner dig osäker. Du kan också läsa på om till exempel bygglovs här på portalen.

Generellt behöver du förbereda följande inför för en bygglovsansökan avseende nybyggnad av ett småhus:

 1. En kort beskrivning om varför du ansöker
 2. Vilken åtgärd som ska utföras – i detta fall åtgärden Nybyggnad och byggnadstypen Enbostadshus
 3. Vilket material och vilken kulör som fasad, tak och fönsterbågar ska ha
 4. Du måste veta fastighetsbeteckningen där du ska bygga – vet du inte kan sidan FastighetsSök för alla vara till hjälp.
 5. Du måste välja vilken typ av VA-anslutning som byggnaden ska ha
 6. Du har möjlighet att föreslå en tidpunkt när du önskar få komma igång med byggnationen
 7. Du måste engagerat en kontrollansvarig (lär mer på mittbygge.se)
 8. Du behöver bifoga ett antal ritningar så kommunen kan göra en korrekt bedömning (kolla med din husleverantör!).
 9. Uppgifter om byggherre om du som sökande inte är samma
 10. Uppgifter om fakturamottagare om du inte är samma
 11. Uppgifter om fastighetsägare om du inte ensam äger fastigheten
 12. Uppgifter om eventuell medsökande

 

Ritningar som alltid krävs vid nybyggnad är:

a)      Situationsplan  ska visa byggnadens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser och hur byggnaden angränsande område ska anordnas med vägar, grönytor, ledningar med mera. Normalt är det på en Nybyggnadskarta man ritar in byggnaden. Sedan kallar man ritning för Situationsplan.

b)      Fasadritningar  ska redovisa takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå. Kontrollera med kommunen om man vill få samtliga 4 fasader på en ritning eller uppdelade på fyra (4). Det senast alternativet är vanligast

c)       Planritning ska visa våningsplanets olika delar (rum), dess funktion (kök) och dess yta (i kvadratmeter)

d)      Sektionsritning ska visa byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning och hur byggnaden ansluter till marken.


Senast uppdaterad: 2016-03-22   Ansvarig för sidan: mittbygge.se