Exempelritningar

Här finns samlat olika ritningar som kan behövas inför en ansökan eller anmälan. Ritningarna är enbart bildexemplen på hur en ritning bör utformas generellt.

Vilka ritningar och handlingar som kan behövas vid olika åtgärder samt mer detaljerad information om respektive ritning finner du från sidan Handlingar vid ansökan.

 

Minibild
(Klicka för stor)
Benämning Kort beskrivning
Exempel på nybyggnadskarta. Klicka för större bild! Nybyggnadskarta Kartan beställer du hos kommunen. Kartan redovisar byggrätten enligt detaljplan samt fastighetsrättsliga uppgifter som behövs vid projekteringen.
 Exempel på situationsplan. Klicka för större bild! Situationsplan Ritningen görs normalt med hjälp av nybyggnadskartan. Ska bland annat visa byggnaden eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser.
 Exempel på planritning. Klicka för större bild! Planritning Är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ska bland annat visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta.
 Exempel på fasadritning. Klicka för större bild! Fasadritning På fasadritning(ar) ska bland annat takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas.
 Exempel på sektionsritning. Klicka för större bild! Sektionsritning Är en ritning i genomskärning där våningshöjder och takfall ska redovisas.
 Exempelritning markplanering. Klicka för större bild! Markplanering Ritningen ska visa hur markanpassning av tomten har planerats, hur man når byggnaden och hur parkering är planerad.

Om du är osäker – kontakta någon av kommunens handläggare!


Senast uppdaterad: 2013-08-07   Ansvarig för sidan: mittbygge.se