Starta tjänsterna

Startar en ansökan, anmälan eller gör en beställning genom att välja en kommun ur listboxen från "Gröna rutan" och klicka på länken under.

Är det en kommun som erbjuder tjänster står det "Logga in till tjänsten" på länken - är det en kommun som erbjuder blankett står det "Blankettansökan". 

Om du klickar på anslutna kommuner ser du i detalj vilka kommuner som erbjuder vad. Vilka tjänster som respektive kommun erbjuder varierar. Förteckningen här under är de tjänster som finns men som inte med automatik varje kommun kan erbjuda.

Följande tjänster finns för att ansökan, anmäla eller beställa:

 • Ansöka om förhandsbesked
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om rivningslov
 • Ansökan om marklov
 • Anmälan av anmälningspliktiga åtgärder
 • Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder
 • Beställa nybyggnadskarta
 • Separat anmälan av kontrollansvrig (KA)
 • Skyltansökan
 • Installation av eldstad
 • Inglasning av uteplats

Senast uppdaterad: 2015-02-11   Ansvarig för sidan: mittbygge.se