Om mittbygge.se

Portalen mittbygge.se ger stöd till privatpersoner genom byggprocessen. Du som har hand om ny-, om-, eller tillbyggnad av ett småhus kan här hitta samlad information och utföra tjänster inom byggområdet på nätet. Målet är att du effektivare ska kunna planera, bygga och bo i ditt hus.

På portalen kan du se var i byggprocessen olika aktiviteter normalt har sin plats.

Innehållet på portalen

För din trygghet har innehållet granskats av ansvariga myndigheter och kommuner. Vissa sidors innehåll ansvaras av olika myndigheterna som Lantmäteriet och Boverket. Ett antal sidor har kommuner eller mittbygge som ansvarig - se uppgift längst ned på sidorna.

I februari 2008 tog företaget Mittbygge AB över ansvaret för portalen med tillhörande e-tjänster för ansökan av lov ocha andra tillstånd.

Vd: Hans-Peter Aineskog, tfn 070-604 61 20

Välkommen med frågor och synpunkter!


Senast uppdaterad: 2014-06-19   Ansvarig för sidan: mittbygge.se