Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nyhetsarkivet

Här finner du alla nyheter som publicerats från 2018 och framåt.


 • Kommun ska ge information i bygglovsfrågor!
  Ta alltid kontakt med din kommun om du är osäker på hur du ska agera inför en planerad åtgärd på din fastighet. Din kommun ska ge adekvat och uttömmande information i bygglovsfrågor!Se till att få all kommunikation skriftligt för att minimera eventuella framtida missförstånd. Är du minsta osäker på vad den information som du erhållit, be då om förtydligande tills du känner dig nöjd. Det är kommunens skyldighet att upplysa dig om vad som du måste tänka på och vilka skyldigheter och rättigheter du har.Här följer ett komprimerat domstolsreferat där klagande inte fått all den information som hen borde fått för att genomföra en planerad åtgärd korrekt.
  Läs mer

 • Sveriges smartaste stadsdel byggs i Örebro
  Stadsdelen Tamarinden blir ett nästintill självförsörjande bostads-område när det kommer till energi och saknar motsvarighet i såväl Sverige som i resten av världen.
  Läs mer

 • Solelportalen – vägledning om solceller
  Funderar du på att skaffa solceller? Lär mer här då!
  Läs mer

 • Större komplementbyggnader utan krav på bygglov från 1 augusti 2020
  Den 17 juni 2020 röstade riksdagen ja till större komplement-byggnader utan krav på bygglov men däremot krav på anmälan. Beslutet innebär att storleken på komplementbyggnader som får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter.
  Läs mer

 • Ett friliggande tvåbostadshus eller två sammanbyggda enbostadshus?
  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2020-04-17, mål nr. P 6293-19En central fråga i denna dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var om en nybyggnad var ett friliggande tvåbostadshus i enlighet med stadsplanen eller två sammanbyggda enbostadshus.
  Läs mer

 • Vind i segel för vindkraften!
  Svensk vindkraft expanderar, trots krånglig tillståndsprövning enligt branschen. En ny rapport "Hur många fick lov, och varför fick de andra nobben?" visar att det är svårast att få tillstånd för vindkraftverk till havs.
  Läs mer

 • Corona-epidemin påverkar byggandet
  Försenade besiktningar, minskade uppdrag genom ramavtal och oro för framtiden – det är några av konsekvenserna som coronasmittan orsakat inom byggandet enligt Carin Stoeckmann ,VD, på Byggmästar´n i Skåne och ordförande för Byggföretagen.
  Läs mer

 • Omfattande avvikelser ger inte bygglov i efterhand
  Mark- och miljööverdomstolen 2017-03-17, dom i mål nr P9855-16.Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphäver ett bygglov för tillbyggnad i form av höjning av taknock eftersom tillbyggnaden tillsammans med huvudbyggnaden innebär en omfattande avvikelse från detaljplanen.
  Läs mer

 • Villaägare får betalt för att ta emot ett attefallshus!
  Bostadsförmedlingen i Stockholm tecknar avtal med en aktör Botello, som planerar att bygga och långtidsuthyra attefallshus för permanentboende mot ett årsarrende till intresserade villaägare.
  Läs mer

 • Nya regler för attefallshus
  Riksdagen har beslutat att från den 1 mars 2020 ska den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus som permanentbostad eller fritidshus kunna utökas från 25,0 till 30,0 kvadratmeter.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2019-10-18 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se