Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nyhetsarkivet

Här finner du alla nyheter som publicerats från 2018 och framåt.


 • Du har väl inte missat våra tips och råd
  Ta en titt för att läsa mer om till exempel...
  Läs mer

 • En åtgärd som alltid kräver lov!
  Att uppföra en ny fasad inom planlagt område är en avsevärd förändring av byggnadens yttre utseende, en så kallad fasadändring. En fasadändring är bygglovspliktig alltså inom detaljplanelagt.
  Läs mer

 • Solcellsstödet blir Grön teknik
  Från 1 januari 2021 ersätts det tidigare solcellstödet med ett nytt bidrag för solceller, det så kallade Grön teknikavdraget.
  Läs mer

 • Enklare att bygga strandnära på landsbygden – men stärkt strandskydd på andra håll.
  Det är ett av de förslag som utredaren Catharina Håkansson Boman lägger fram idag till miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
  Läs mer

 • Uppställning av husbil på fastighet
  Uppställning av husbil på fastighet är ingen tillsynsuppgift för byggnadsnämnden anser Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg
  Läs mer

 • Kommun ska ge information i bygglovsfrågor!
  Ta alltid kontakt med din kommun om du är osäker på hur du ska agera inför en planerad åtgärd på din fastighet. Din kommun ska ge adekvat och uttömmande information i bygglovsfrågor!Se till att få all kommunikation skriftligt för att minimera eventuella framtida missförstånd. Är du minsta osäker på vad den information som du erhållit, be då om förtydligande tills du känner dig nöjd. Det är kommunens skyldighet att upplysa dig om vad som du måste tänka på och vilka skyldigheter och rättigheter du har.Här följer ett komprimerat domstolsreferat där klagande inte fått all den information som hen borde fått för att genomföra en planerad åtgärd korrekt.
  Läs mer

 • Sveriges smartaste stadsdel byggs i Örebro
  Stadsdelen Tamarinden blir ett nästintill självförsörjande bostads-område när det kommer till energi och saknar motsvarighet i såväl Sverige som i resten av världen.
  Läs mer

 • Solelportalen – vägledning om solceller
  Funderar du på att skaffa solceller? Lär mer här då!
  Läs mer

 • Större komplementbyggnader utan krav på bygglov från 1 augusti 2020
  Den 17 juni 2020 röstade riksdagen ja till större komplement-byggnader utan krav på bygglov men däremot krav på anmälan. Beslutet innebär att storleken på komplementbyggnader som får uppföras utan bygglov i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus utökas från 25 till 30 kvadratmeter.
  Läs mer

 • Ett friliggande tvåbostadshus eller två sammanbyggda enbostadshus?
  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2020-04-17, mål nr. P 6293-19En central fråga i denna dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) var om en nybyggnad var ett friliggande tvåbostadshus i enlighet med stadsplanen eller två sammanbyggda enbostadshus.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2019-10-18 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se