Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nyhetsarkivet

Här finner du alla nyheter som publicerats från 2015 och framåt.

 • 2018-04-05
  Reduktion av avgifter för bygglov, förhandsbesked och anmälan?
  Läs mer
 • 2018-03-06
  Boverket förtydligar regeländringar för utsläpp från vedeldning
  Från den 1 juli 2018 ska ändrade regler tillämpas vid
  installationer av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, syftet är att minska utsläppen.

  Läs mer
 • 2018-02-13
  Fönster och stor altan mot vattnet gör att strandskyddsdispens inte kan beviljas
  Mark- och miljööverdomstolen har prövat frågan om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Domstolen anser att den nya byggnadens utformning och placering har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att fastigheten avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits.
  Läs mer
 • 2018-01-15
  Småhuspriserna stiger
  Småhuspriserna stiger i flera län
  Läs mer
 • 2018-01-11
  Bygglov för att uppföra ekonomibyggnad?
  Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det inte bygglov för att uppföra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om det sker i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Vad innebär detta egentligen?
  Läs mer
 • 2017-03-25
  Grill var bygglovspliktig mur
  Läs mer
 • 2017-03-06
  Rekordhöjning av taxeringsvärdet 2018
  Under 2018 kommer närmare en miljon småhusägare att drabbas av en rekordstor höjning av taxeringsvärdena.
  Läs mer
 • 2017-02-25
  Peter Eriksson-balkongen
  Den 16 februari, tog regeringen beslut om att förenkla plan- och bygglagen.
  Läs mer
 • 2017-02-07
  Henrik – det där med staket är svårt!
  För ett litet tag sedan fick vi på Mittbygge ett samtal från en irriterad man som inte hittade information om staket. Som småbarnsförälder hade man inte tid att leta, var beskedet.
  Läs mer
 • 2017-02-05
  Spärra adressändring hos Skatteverket
  Här kan du spärra möjligheten för andra att ändra din adress.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2017-03-06 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se