Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Att bygga på strandskyddad mark kan vara bekymmersamt ibland!

En fastighetsägare fick dispens av sin kommun för att bygga ett större förråd på strandskyddad mark. Men Länsstyrelsen sa blankt nej.

Bakgrund

Fastighetsägaren ville bygga ett nytt, större förråd i ett skogsområde intill sin befintliga villa. Området omfattas av strandskydd vilket då krävde en dispens vilket hen också fick av sin kommun.

Motiveringen var att området ”redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknas betydelse för strandskyddet”. Detta då området där förrådet skulle uppföras redan hade markberetts och grusats upp.

När Länsstyrelsen fick kännedom om beslutet, beslutade man sig för att kontrollera ärendet.
Man kunde konstaterade att området var relativt nyanlagt vid en jämförelse med flygbilder tagna några år tidigare. Länsstyrelsen upphävde därmed kommunens beslut. Det har inte heller kommit fram något som skulle kunna utgöra särskilda skäl för dispens skriver Länsstyrelsen till fastighetsägaren

Dispens från strandskydd

Det är möjligt att få dispens för din fastighet om det ligger inom strandskyddsområde.

Du behöver ansöka om dispens för bland annat

  • Fälla träd
  • Gräva eller liknande åtgärder som skapar förändring för växt- och djurlivet
  • Bygga eller bygga till huvudbyggnaden, bygga ett sk Attefallshus (Komplementbyggnad eller komplemenbostadshus)
  • Anlägga brygga(or) eller trädäck
  • Anlägga en väg.

Du kan läsa mer om strandskydd på sidan Standskydd Öppnas i nytt fönster.här på Mittbygge

Källa SMP.se

Senast uppdaterad: 2022-03-31 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se