Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Fönster och stor altan mot vattnet gör att strandskyddsdispens inte kan beviljas

Mark- och miljööverdomstolen har prövat frågan om strandskyddsdispens för uppförande av byggnad på fastighet som i sin helhet får anses hävdad som tomtplats. Domstolen anser att den nya byggnadens utformning och placering har en avhållande effekt på allmänhetens tillträde till det strandskyddade området. Effekten skulle inte minskas nämnvärt av att fastigheten avgränsas med en gärdsgård. Ansökan om dispens har därför avslagits.

Bakgrund

Längs med Vänerns kust råder ett strandskydd om 300 meter från strandlinjen. I december 2015 medgav Miljö- och byggnadsnämnden strandsskyddsdispens i efterhand för en ersättningsbyggnad som byggts bara 95 meter från strandlinjen. Fastigheten bildades genom avstyckning år 2003, har sedan dess varit hävdad som tomtplats.
Länsstyrelsen beslutade att överpröva beslutet och upphäva dispensen. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde länsstyrelsens beslut.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) 2018-01-03, mål nr M 1117-17

Senast uppdaterad: 2018-02-13 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se