Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Från 1 Juli får samfällighetsföreningar själva ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar

När förhållandena i föreningen förändras kan också andelstalen behöva ändras.

Fastigheterna i en samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning har andelstal som reglerar fastigheternas ansvar för anläggningens kostnader. När förhållandena i föreningen förändras kan också andelstalen behöva ändras, vilket normalt sker genom lantmäteriförrättning.

Ändringarna innebär att samfällighetsföreningar själva får ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar genom ett beslut på en föreningsstämma. Två tredjedelar av de som röstar på stämman ska vara för ändringen för att den ska gå igenom. Ändringen ska gälla på samma sätt som en förrättning när den godkänts av lantmäterimyndigheten. Lantmäterimyndigheten ska godkänna ändringen om den inte strider mot reglerna i anläggningslagen.

SFS: 2022:362–364

Ds 2021:8 Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källa: Regeringskansliet

Senast uppdaterad: 2022-06-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se