Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nya bestämmelser för altaner

Från den 1 juli 2019 ändras reglerna och det nya regelverket förenklar för många altanbygge.

Bygglovsbefriat

Om altanen uppförs vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus (exempelvis ett s k Attefallshus), om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne medger det krävs inte bygglov

En sådan altan – och en lägre altan som inte kräver bygglov men som vidtas inom samma avstånd från bostadshuset – behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Undantaget gäller inte om altanen uppförs i anslutning till en byggnad eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I sådana fall gäller fortfarande kravet på bygglov och kravet på att altanen måste följa gällande detaljplan och områdesbestämmelser.

Läs mer om altan häröppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 2019-07-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se