Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Ny lag avseende strandskydd från den 1 juli stoppades av riksdagen tills vidare.

Den 22 mars 2022 överlämnade regeringen en proposition med lagförslag om ett förändrat och uppdelat strandskydd. Förslaget skulle träda i kraft den 1 juli 2022 men har stoppats i riksdagen.

En av tankarna med förslaget till lagändring var att underlätta för strandnära bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt bebyggelsetryck för att bidra till en mer aktiv landsbygd.

Under arbetet med propositionen skickade regeringen lagförslaget till Lagrådet för synpunkter. Lagrådet återkopplade med flera kritiska synpunkter gällande bland annat förslagets påverka på djur- och växtlivet liksom begreppet ”fri passage” gällande allmänhetens tillgång till strandlinjen på grund av dess oklara juridiska innebörd.

Propositionens innehåll ” Strandskyddet reformeras” kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om det nuvarande strandskyddet kan du läsa mer om här Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 2022-07-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se