Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Besiktningsmannarollen

I samband med byggandet av till exempel småhus är besiktningar i någon form vanliga. I det sammanhanget är det viktigt att man har klart för sig de olika rollerna i byggprocessen.

Allmänrättsliga krav

När det gäller det allmänrättsliga kravet regleras det i Plan- och bygglagen (PBL) genom att den kontrollansvarige ska se till att nödvändiga kontroller som man kommit överens om i kontrollplanen genomförs. Då handlar om de samhällskrav som finns i 8 kap. 4§ PBL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kraven vid ändringsåtgärder som återfinns i samma kapitel, 13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och 17 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kontrollen utförs som dokumenterad egenkontroll, vanligtvis utförd av någon i utförarledet (entreprenören) som har någon form av ansvar i arbetsprocessen.

Civilrättsliga krav

Byggherren har naturligtvis ytterligare önskemål om besiktningar av utföranden som denne tycker är viktiga men som samhället inte ska följa upp. Sådana civilrättsliga besiktningar regleras normalt av allmänna bestämmelser (ABS 18) Pdf, 54.7 kB. eller Konsumenttjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samband med kontraktsskrivning.

Vem utser besiktningsman

Enligt ABS 18 utses besiktningsman av beställaren eller av parterna gemensamt och där sägs också att besiktningsmannen ska ha den erfarenhet och kunskap som krävs och utföra uppdraget med opartiskhet och självständighet. Enligt Konsumenttjänstlagen ska den utsedde besiktningsmannen kalla parterna och även den kontrollansvarige (KA) till besiktningen.

Kontrollansvarig som besiktningsman

Frågan om KA kan vara besiktningsman kommer upp då och då. Det finns inga hinder i Plan- och bygglagen att så sker, men då bör det vara överenskommet innan arbetet påbörjas och att alla parter är med på det. En neutralare variant är när besiktningsman och kontrollansvarig är olika personer.

Ta gärna referenser och kontrollera gärna med andra innan du väljer.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se