Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Entreprenören

Entreprenör är en person eller ett företag som utför arbeten på entreprenad, till exempel ett byggföretag. Entreprenören ansvarar endast civilrättsligt för kvalitén på sitt utförande arbete genom de avtal som tecknas mellan byggherren och entreprenören.

En entreprenör som anlitats av byggherren är enligt Plan- och bygglagen PBL alltså inte ansvarig för att utförda åtgärder uppfyller samhällets krav. Ansvaret för varje bygg-, rivning- och markåtgärd som utförs åt dig, är byggherrens.

Då byggherre är privatperson vid total eller generalentreprenad

När privatpersoner beställer ett byggnadsarbete som en total- eller generalentreprenör gäller särskilda regler enligt konsument­tjänstlagen. Det innebär att byggherrens arbetsmilj­öansvar automatiskt övertas av den entreprenör som gör arbetet, om inte annat finns avtalat. Det krävs inget skriftligt avtal, utan bara att entreprenören kan anses som självständig.

Då byggherre är privatperson vid delad entreprenör

Byggnadsarbetets omfattning kan vara alltifrån ett mindre arbete såsom att måla, renovera ett badrum till att bygga en hel villa. Om entreprenaden är delad har byggherren (privatpersonen) däremot alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar.

Entreprenadformer

Din upphandling av entreprenörer till husprojektet kan se olika ut beror på vilken entreprenadform du väljer och om du vill bygga ett lösvirkeshus eller köper ett kataloghus. Men Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader 18 (ABS 18) bör alltid ingå som en viktig av alla avtal med dina entreprenörer. Använd dokumentet som utgångspunkt i alla diskussioner med byggbolagen. Ett annat viktigt dokument är konsumenttjänstlagen som påverkar småhusbyggande till exempel om avtalsskrivning och besiktningar.

Oavsett vilken entreprenadform du använder får du som byggherre i regel stå för eventuell fastighetsbildning, utsättning av huset på tomten, radonmätning, bygglov och så vidare. Rent praktiskt kan en entreprenör ta hand om vissa av dessa arbeten och tillståndssökningar också, men du måste i så fall avtala särskilt om det.

Läs mer om olika entreprenadformer här

Senast uppdaterad: 2022-01-30 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se