Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Kommunala kartor

”Kärt barn har många namn”, sägs det ibland. Påståendet stämmer verkligen för kartor och kartproduktion! Här redovisar vi några olika karttyper som du kan ha användning av under byggprocessen, med de namn som oftast används. Om du stöter på ytterligare något namn får du be dem som arbetar med bygglov eller mätnings- och lantmäterifrågor i kommunen att reda ut begreppen.

Primärkarta (baskarta)

Primärkartan (baskartan) är kommunens mest detaljrika karta. Den visar bland annat fastighetsgränser, byggnader, gator, höjdinformation, markdetaljer, vattendrag och adresser. Den digitala kartan finns i alla kommuner, men täcker inte alltid hela kommunens yta.

Kommunen använder kartan för bland annat detaljplanering, projektering, som underlag till specialkartor och dokumentation och som grund för dataprogram och söksystem där geografisk information används ("GIS").

När du ska göra mindre åtgärder på en befintlig byggnad eller en fastighet kan det räcka att visa vad du vill göra på ett utdrag ur primärkartan.

Fastighetskarta (registerkarta)

Fastighetskartan, som även kallas ”registerkartan”, hålls aktuell av Lantmäteriet tillsammans med de kommunala lantmäterimyndigheterna. Fastighetskartan är en detaljrik karta som bland annat visar byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser.

Den digitala fastighetskartan ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och de är inte juridiskt gällande. Det innebär att du inte med självklarhet bör utgå från kartans gränser om du vill bygga, avverka skog eller göra andra åtgärder på en fastighet.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du en nybyggnadskarta. Det är en karta över fastigheten som tas fram speciellt för ditt projekt. Primärkartans data är basen för en nybyggnadskarta. Hur avancerad den behöver vara beror på typen av byggprojekt.

Den normala nybyggnadskartan innehåller, utöver tomtens storlek, också planbestämmelser, anslutning, plushöjder och läge av förbindelsepunkter (Anslutning av VA i gatan). För att producera en normal nybyggnadskarta måste kommunen oftast komplettera med mätningar i fält.

En enkel nybyggnadskarta innehåller oftast inte mer än tomtens storlek och kostar betydligt mindre än den normala nybyggnadskartan.

Tomtkarta

Istället för nybyggnadskarta kan en tomtkarta räcka i vissa bygglovsärenden. För enklare ärenden som rivningslov, plank, murar, marklov (mindre markarbeten), kan det räcka med en tomtkarta som du i många kommuner kan hämta själv via en webbkarta. Tomtkartan innehåller ofta fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, vägnamn, adressnummer med mera. Innehållet i tomtkartan kontrolleras inte i fält.

Förrättningskarta

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter i en viss lantmäteriförrättning. Kartan redovisar bland annat koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna samt visa de gränser, servitut och gemensamhetsanläggningar som tillkommit, förändrats eller utgått.

Turistkarta

Turistkartan redovisar gatunamn och adresser samt samhällsinformation, sevärdheter och fritidsanläggningar i kommun. Ofta omfattar den kommunens tätorter.


  

Övriga kartor

Förutom turistkartan kan en kommun också ha kartor för en mängd olika andra ändamål. Det kan vara cykelkartor, historiska kartor, mast- och antennkartor som kartor som visar lediga tomter och planerad byggnation.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se