Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden.

Vad ska redovisas

En ritningsdetalj och krav på utförande kan förekomma på många ställen. Det ska då framgå av ritningarna, normalt plan- och sektionsritning, med hjälp av markeringar vilka detaljhänvisningar som avses.

En detaljritning kan behövas för att visa en ny takkupa, balkongräcke, ett plank med mera.

En detaljritning ritas ofta i stor skala – ofta 1:20 eller 1:10

Fackmannamässig ritning

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv rita din bygglovsritning men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som kommunen avgör.

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se