Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån och har normalt 4 fasader.

Vad ska redovisas

Bifoga varje fasad på egen ritning som påverkas om inte din kommun önskar annat. På ritning ska också visas takvinkel och byggnadshöjd liksom taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå.

Skalan som användas är normalt 1:100

Fackmannamässig ritning

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv rita din bygglovsritning men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som kommunen avgör.

  • Om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns.
  • Vid tillbyggnad eller ändring ska både befintliga och nya fasader redovisas.
  • Markera och måttsätta det som är nytt
  • Finns en gatulinje bör den redovisas
  • Vid installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen visas på fasadritning

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se