Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Markplaneringsritning

En markplaneringsritning visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar, murar och andra åtgärder.

Vad ska redovisas

En markplaneringsritning ska visa hur marken runt omkring byggnaden är tänkt att planeras och bifogas vid uppförande av ny byggnad och vid tillbyggnad av befintligt hus. Det ska också framgå hur man når byggnaden och hur parkering är planerad.

Den ska också visa behov av utfyllnad/schaktning, befintliga och planerade markhöjder mot bland annat grannar, eventuella stödmurar och slänter samt anslutning av utfart till gata med plushöjder. Även tillgänglighet på tomten (för till exempel rörelsehindrade) ska redovisas.

En markplaneringsritning redovisas normalt i skala 1:500 eller 1:400

  • att redovisa träd som ska tas ned respektive bevaras
  • att visa hur man når byggnaden
  • att redovisa befintliga och blivande marknivåer vid kuperad tomt
  • att visa hur biluppställningsplats(er) är planerad
  • att redovisa vilka markbeläggningsmaterial som ska användas
  • att visa anslutning till vatten och avlopp

Fackmannamässig ritning

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv rita din bygglovsritning men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som kommunen avgör.

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se