Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation måste alltid en situationsplan bifogas ansökan om bygglov. Underlaget för den är nybyggnadskartan.

Vad ska redovisas

Vid markarbeten, när du ska bygga nytt eller bygga till behöver du en nybyggnadskarta från kommunen som underlag för att ta fram en situationsplan.
En nybyggnadskarta ska redovisa byggrätten enligt plan samt uppgifter av fastighetsrättslig form (till exempel rätt att ha infart via fastigheten) och anläggningstekniska uppgifter (till exempel ledningar för vatten och avlopp).
Till nybyggnadskartan hör också en beskrivning vars utformning varierar mellan kommuner.

Olika typer av nybyggnadskarta

Normal nybyggnadskarta behövs vid nybyggnation inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser.

Enkel nybyggnadskarta
behövs för tillbyggnader inom planlagt område. Kartan redovisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter om befintliga byggnader.

Kartutdrag (primärkarta) kan vara tillräckligt vid enklare tillbyggnader, till exempel inglasad altan.

En nybyggnadskarta levereras oftast i skala 1:400 eller 1:500.

Nybyggnadskartan är alltså en sammanställning av:

  • fastighetsgränser
  • höjdkurvor
  • vägar
  • vatten-, avlopps- och elledningar samt anslutningspunkter för dessa.

Information kan också finnas om till exempel:

  • fornlämningar
  • servitut
  • nyttjanderätter

Kartan visar också vilka grannar som berörs av ditt projekt och som därigenom blir sakägare.

Det är sökande som betalar för nybyggnadskartan. Kostnaden bestäms av kommunens taxa, och kan variera mellan olika kommuner.

För att nybyggnadskartan ska stämma med verkligheten kommer normalt personal från kommunen ut för att se om den befintliga kartan behöver uppdateras - att allt stämmer är ju mycket viktigt då kartan kan vara underlag för andra handlingar vid till exempel ansökan om bygglov.

Var ute i god tid när du ska beställa nybyggnadskarta! Det kan ta lång tid att få fram en nyproducerad karta.

I vissa kommuner kan du beställa kartan via en e-tjänst.

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se