Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Sektionsritning

En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) igenom en byggnad och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera.

Vad ska redovisas

En sektionsritning ska visa rumshöjder, byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning och hur byggnaden ansluter till marken.

För tillbyggnad ska sektionen visa genomskärning genom befintlig byggnad och tillbyggnad så att eventuella nivåskillnader framgår.

Skala är normalt 1:100

  • Vid snedtak avgränsas bostadsutrymmet 0,6 meter utanför den linje där rumshöjden är 1,90 meter.
  • Genomskärningen ska vara markerad på planritning.
  • Tak- och våningshöjd ska vara måttsatt.
  • Om eldstad ska installeras ska ritningen visa dess läge i byggnaden.
  • Plan-, fasad- och sektionsritningar måste stämma med varandra.
Tips!

En sektionsritning måste lämnas in om åtgärden avser en ny eller tillbyggnad eller om förändringar påverkar konstruktion. Grundläggning redovisas som en konstruktionshandling vid det tekniska samrådet.

Fackmannamässig ritning

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv rita din bygglovsritning men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som kommunen avgör.

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se