Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Planen tas fram med hjälp av en nybyggnadskarta som beställs av kommunen.

Vad ska redovisas

Den ska visa byggnaden eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser och hur byggnaden eller förändringens angränsande område ska anordnas med vägar, grönytor, ledningar med mera.

Vid ny- och tillbyggnader krävs i regel en situationsplan.

Skala är normalt 1:100

  • bygger oftast på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500.
  • beställs i god tid hos kommunen
  • ska visa befintlig bebyggelse på den aktuella fastigheten
  • ska visa intilliggande fastigheter
  • ska visa byggnadens totalmått
  • ska innehålla norrpil
  • ska visa avstånd till fastighetsgräns
  • ska visa eventuell angränsande allmän väg
  • ska visa markens utformning i övrigt
Tips!

Situationsplanen är en av de viktigaste handlingar som ska bifogas med din ansökan till kommunen.

Fackmannamässig ritning

Ritningar ska alltid vara fackmannamässigt utförda. Du får givetvis själv rita din bygglovsritning men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som kommunen avgör.

Senast uppdaterad: 2019-02-08 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se