Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

ROT-arbeten

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (Rot) och för hushållsnära tjänster, inklusive flyttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning (Rut). Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

Definition

ROT - står för renovering, ombyggnad, tillbyggnad - ger dig som har ett småhus möjlighet att få del av arbetskostnaden betald när du anlitar en kvalificerad hantverkare för förbättringar av ditt hus.

Vad krävs av dig

För att få göra ett rotavdrag krävs att du är minst 18 år vid beskattningsårets utgång, bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst. Du måste också för att få dra av för rotarbete:

 • ha betalt för utfört arbete samma år för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • ha rotavdrag kvar att utnyttja
 • betalt tillräckligt med skatt

Du måste äga (helt eller delvis) och bo i bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår normalt äganderätten till dig när du skriver under köpebrevet. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt.

Som exempel kan rotavdrag medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år.

Däremot får du inte rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.

Krav på utföraren

Hantverkaren är registreradför F-skatt men du kan anlita en person med A-skatt. För en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Hantverkaren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag - ansvaret är dock delat.

Det kan vara lämpligt att reglera i avtal vem av er som ska betala om avdraget inte godkänns av Skatteverket. Det finns ett formulär för åtaganden av bland annat reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten där du som enskild konsument är beställare - Hantverkarformulär 2017 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Närstående

Tänk på att du inte får rutavdrag för arbete du eller någon närstående utför. Du får heller inte rotavdrag för arbete som din enskilda firma utför i din bostad eller som du köper av ett bolag om du eller en närstående utför arbetet.

Om du anlitar ditt aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag eller din ekonomiska förening med F-skatt, får du inte rotavdrag för den del av arbete som utförts av dig själv eller en närstående.

Som närstående räknas

 • den man är gift med
 • varit gift med
 • har barn tillsammans med
 • sambo

Som närstående räknas också:

 • föräldrar, mor- och farföräldrar
 • barn, barnbarn och barnbarnsbarn
 • barns, barnbarns och barnbarnsbarns makar
 • syskon och deras makar
 • syskons barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Så här fungerar ROT-avdraget

Hantverkaren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär hantverkaren utbetalning från Skatteverket. Om utbetalning beviljas förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rotdraget.

Avdragets storlek

Rot-och rutavdrag räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år.

Typ av skattereduktionMax % av
arbetskost
Max per person/år
Rotavdrag
30 %
50 000 kr
Rutavdrag för dig under 65 år25 %75 000 kr
Rutavdrag för dig som fyllt 65 år vid årets ingång50 %
75 000 kr


Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.

Se hur mycket rot- och rutavdrag du använt

I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura.
Till Rot och Rut - Mina avdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Rotavdraget är 30 %
 • För maximalt nyttja avdraget måste man köpa arbete för 167 000 kr
 • Bygglovsbefriad anmälningspliktig tillbyggnad omfattas av ROT
 • Att uppföra ett nytt attefallshus omfattas inte av ROT
 • Att bygga nytt omfattas inte av ROT
 • ROT-avdrag 2021 redovisas i 2022 års deklaration

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se