Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Åtgärder enligt attefallsregler

Dagens Plan- och bygglag medger att vissa åtgärder kan ske utan lov men kräver en anmälan. Det är åtgärder som berör småhus.

Vid åtgärd enligt attefallsreglerna krävs att en anmälan lämnas in till kommunen och att kommunen beslutar om startbesked innan åtgärd (arbete) får påbörjas. Kommunens bedömning inför startbeskedet omfattar då i huvudsak de tekniska egenskapskraven som har betydelse för åtgärden. Detta gäller både inom som utanför detaljplan. Ett anmälningspliktigt ärende ska handläggas inom 4 veckor från att kompletta handlingar har kommit in till kommunen.

Några åtgärder enligt attefallsreglerna

Allmänt

Regelverket säger att ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad inte får vara sammanbyggt med ett småhus.

Byggnationen ska följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på hur det ska användas.

Vid åtgärd enligt attefallsregler krävs att anmälan sker och startbesked erhålls av kommun innan åtgärd får påbörjas. Kommunens bedömning inför startbeskedet omfattar då i huvudsak de tekniska egenskapskraven som har betydelse för åtgärden. Detta gäller både inom som utanför detaljplan.

Ett anmälningspliktigt ärende ska handläggas inom 4 veckor från att kompletta handlingar har kommit in till kommunen.

Kontrollera gärna med din kommun om vad som gäller.

Möjliga åtgärder enligt attefallsregler

Komplementbostadshus max 30 m² byggnadsarea

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett småhus uppföra ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna. Dock krävs det en anmälan till kommunen och att du får ett beslutar om startbesked från kommunen.

Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 30 m².

Om komplementbostadshuset ska används för permanent boende ska det finnas utrymme för hygien, kök sov- och allrum samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om det ska användas för fritidsboende är regelverket annorlunda - kontrollera med din kommun.

Den får inte vara högre än 4 meter från medelmarknivå till taknock samt placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 meter (om grannar inte medgett annat).

Komplementbyggnad max 30 m² byggnadsarea.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra en komplementbyggnad enligt attefallsreglerna. Dock krävs det en anmälan till kommunen och att du får ett beslutar om startbesked från kommunen.

Den sammanlagda byggnadsarean får inte vara större än 30 m².

Komplementbyggnaden kan användas till exempel som förråd, uthus, garage, gäststuga med mera

Den får inte vara högre än 4 meter från medelmarknivå till taknock samt placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 meter (om grannar inte medgett annat).

Tillbyggnad max 15 m² bruttoarea

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det kan dock räcka med en anmälan enligt attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15 kvm bruttoarea på småhus.

Som exempel på tillbyggnad kan vara ett uterum, inglasade verandor och större burspråk.

Detta gäller både inom som utanför detaljplan.

Uppföra takkupor max 2 styck

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på småhus.

Upp till två takkupor får nämligen maximalt uppföras enligt attefallsreglerna på ett småhus om dess storlek inte överstiger halva takfallet räknat från gavel till gavel. Takkuporna får inte heller påverka befintlig bärande takkonstruktion.

Det får bara finns maximalt 2 takkupor på ett småhustak för att attefallsreglerna ska kunna tillämpas.

Detta gäller både inom som utanför detaljplan

Inreda ytterligare en (1) bostad i ett enbostadshus

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en ny bostad. För att inreda en nya extra bostad i ett enbostadshus behövs en anmälan enligt attefallsreglerna istället.

Inom eller utanför planlagt område

Attefallsreglerna gäller på samma sätt oavsett om det är inom eller utanför planlagt område.

Notera att utöver attefallsreglerna kan friheten att utföra en åtgärd utanför planlagt område vara större än inom planlagt område.

Läs mer på sidan bygglovsbefriade åtgärder.

Kundtjänst

Öppettider
Kundtjänsten som finns i Stadshuset, Rådstugatan 11 har öppet mellan klockan 08.00-17.00, måndag till fredag.

Telefon till kundtjänsten: 0920 - 45 30 00
E-post: lulea.kommun@lulea.se

Företagssupport
För dig som är företagare har vi en företagssupport Länk till annan webbplats..
Den har öppet mellan klockan 08.00-12.00 och 13.00-16.00, måndag till torsdag.
På fredagar är supporten öppen mellan 08.00-12.00 och 13.00-14.00.

Telefon till företagssupporten är 0920-45 65 99.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se och Luleå Kommun