Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Brygga

Det är oftast bygglovsbefriat att anlägga en mindre brygga för färre än tio båtar, oavsett om det är ett fast eller flytande gångdäck. Det kan finnas kommunala bestämmelser om bryggor i exempelvis detaljplanen som begränsar dina byggplaner. En brygga kräver däremot dispens från strandskyddet.

Definition

Ett tillverkat däck som sträcker sig ut i vattnet från stranden kallas för brygga. Den kan antingen stå på pelare eller flyta på exempelvis pontoner eller flytblock. Syftet är oftast att förtöja båtar eller att förenkla badande och friluftsliv. Till skillnad från den massiva piren är bryggan en öppen konstruktion där vatten kan flyta under gångplanet.

Om du planerar att anlägga en brygga behöver du först undersöka vilka
strandskyddsbestämmelser som finns i området. I regel måste du ange särskilda skäl och göra en ansökan om dispens från strandskyddet till kommunen. Det kan även finnas bestämmelser om bryggor i kommunens detaljplaner eller områdesbestämmelser.

I Miljöbalkens 7 kapitel 18 c § finns det angivet de särskilda skäl som kan motivera en dispens från strandskyddet.

Krävs bygglov?

Du får oftast anlägga en enskild brygga utan bygglov. Enligt domstolsfall räknas en brygga som enskild så länge det inte är tio båtar eller fler som ska kunna förtöjas. Om bryggan har plats för fler än 10 båtar är den bygglovspliktig. Tänk också på att är området strandskyddat måste du ansöka om dispens från strandskyddet.

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se