Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nybyggnad

Med nybyggnad menas uppförande av ny byggnad eller flyttning av befintlig byggnad till ny plats. En nybyggnad kan som exempel vara första byggnaden på tomten (huvudbyggnad), ett attefallshus enligt attefallsreglerna eller en komplementbyggnad.

Definition

Nybyggnad avser en helt ny byggnad som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark och är så byggd att människor kan vara i den.

Vad får jag göra?

En ny huvudbyggnad eller flyttning av befintlig huvudbyggnad kräver alltid bygglov oavsett om det är på landsbygden eller inom planlagt område.

Ett attefallshus enligt attefallsreglerna kräver inte bygglov utan är anmälnings-pliktig.

För nybyggnad av friggebod (komplementbyggnad) på tillsammans maximalt 15 kvm behövs varken bygglov eller anmälan oavsett om det är på landet eller inte.

På landet kan man också uppföra komplementbyggnad(er) utan bygglov om de inte är dominanta.

Om komplementbyggnaden är dominant kan du, beroende på storlek, ansöka om bygglov eller anmäla enligt attefallsreglerna

Anmälningspliktig byggnad

På en tomt med ett småhus får du som regel alltid uppföra ett komplement-bostadshus för permanent eller fritidsboende på maximalt 30 kvm byggnads-area.

Du kan som alternativ också uppföra en komplementbyggnad om maximal 30 kvm byggnadsarea för till exempel garage, gäststuga eller förråd.

Byggnaden får inte vara högre än 4 meter från medelmarkmarknivå till taknock.

Bygglovspliktig byggnad

En ny huvudbyggnad eller flyttning av befintlig huvudbyggnad kräver alltid bygglov oavsett om det är på landsbygden eller inom planlagt område.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se