Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Pool och bassäng

Enligt plan- och bygglagen krävs det normalt inget lov för att anlägga pool, men kan i särskilda fall kräva marklov - se avsnitt lov nedan. Däremot finns hårda krav i Boverkets byggregler på säkerheten runt anläggningen. I regel gäller samma regler för pooler, bassänger, dammar, fontäner och andra anlagda vattensamlingar – men reglerna kan tolkas olika i kommunerna.

Definition

En pool eller simbassäng är en stor, öppen och oftast konstgjord vattenbehållare, som framförallt syftar till bad, simning eller rekreation. Den kan antingen stå på marken eller vara nedsänkt. Reglerna för en villapool gäller även för exempelvis dammar, fontäner eller andra anlagda vattensamlingar på tomten.

En villapool har ofta skarpa kanter och blir djup direkt, vilket är farligt för framförallt små barn. För barn mellan ett och sex år är drunkning den vanligaste dödsolyckan. Det krävs därför lite eftertanke innan du anlägger en pool. Rent juridiskt ställs det också en hel del säkerhetskrav på dig som ägare av poolanläggningen.

Säkerhetsskydd

Enligt bygglagstiftningen och ordningslagen ska det finnas ordentliga säkerhetsskydd runt bassänger och liknande anläggningar – och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas. Bygglagstiftningen omfattar fasta bassänger på tomtmark och ordningslagen omfattar alla bassänger oavsett om de är fasta eller lösa och ligger på tomtmark eller allmän plats.

Det är alltid anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna följs.

En plaskdamm eller motsvarande med maximalt 0,2 meter vattendjup behöver inget särskilt skydd enligt reglerna, men djupare vattensamlingar bör ha någon form av skydd mot barnolycksfall. Boverket föreslår i sina byggregler att det alltid ska finnas ett minst 0,9 meter högt staket runt poolen och att både staketet och eventuella grindar har säkerhetsbeslag som gör att små barn inte kan komma igenom.

Alternativt kan poolen täckas med en presenning eller ett skyddsnät med högst 5 centimeter i maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika. Det finns andra lösningar som också fungerar – så länge du som anläggningsägare har tagit ditt ansvar för att förhindra olyckor.

Lämna aldrig en pool oskyddad!

Kan pool kräva lov?

Enligt plan- och bygglagen krävs det normalt inget lov för att anlägga en pool eller bassäng i en villaträdgård, varken inom detaljplanelagt område eller på landsbygden.

Men det kan krävas marklov i särskilda fall, till exempel om poolen innebär en markhöjning på mer 0,5 meter. För helt nedgrävd pool krävs inget lov.

Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmsta granne, men du behöver inget bygglov.

Det kan också krävas en anmälan ifall du ansluter din pool till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är kommunen som bedömer detta i varje enskilt fall.

Pooltak, plank, uppbyggda trädäck och andra skyddsanordningar kan klassas som en tillbyggnad eller nybyggnad - vilket i regel kräver bygglov

Kontakta därför din kommun för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se