Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Radon

Vi utsätts ständigt för strålning av olika slag, från bland annat rymden och marken. Men ungefär hälften av den genomsnittliga årliga stråldosen kommer från radon i bostaden.

Radon är en hälsorisk som har mycket att göra med hur våra bostäder byggs och fungerar. En vanlig bedömning är att cirka 400 - 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radon i bostäder. Risken är särskilt stor för dem som dessutom röker.

Bidrag för sanering

Om du äger i ett småhus där radonhalten överskrider Boverkets gränsvärde, 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeterluft) har du möjlighet att få bidrag för sanering.

Aktuella belopp och krav för att kunna få ta del av bidraget hittar du på Boverkets hemsida här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan sker via Boverket, se nedan, men det är Länsstyrelsen där fastigheten finns som tar beslutet.

Villkor för att söka

Du måste själv äga och bo i ett småhus för att få bidrag. För att kunna ansöka måste ett årsmedelvärde för radonhalten i inomhusluften överstiga 200 Bq/m3 och olägenheten får inte vara ringa eller tillfällig.

Du som söker måste bo i småhuset när bidraget beviljas och när bidraget betalas ut.

Bor du i ett nybyggt småhus får du ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Du får inte påbörja saneringsåtgärd innan ansökan är inlämnad. Om du vill påbörja efter att du lämnat in ansökan men innan du fått besked om bidraget måste du kontakta Länsstyrelsen där din fastighet finns.

I ansökan ska du ange varifrån radonet kommer och ge förslag på åtgärd. Du bör därför först ha anlitat någon som kan undersöka huset och föreslå en åtgärd för att få ner halten till under 200 Bq/m3.

Ansök via Boverkets e-tjänst (Privatperson)

Sök bidrag

Ansökan ska du göra till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökningsblankett finns på Boverkets webbplats (se nedan).

Till ansökan ska bifogas:

1. Dokument som visar resultatet av utförd radonmätning
2. Dokument som visar vilken eller vilka källor som radonet kommer ifrån
3. Dokument som visar vilken eller vilka åtgärder som avses ske

Punkt 2 och 3 ska utfärdas av till exempel certifierad radonkonsult. Sådan konsult ska kunna visa handling som styrker sådan kompetens t.ex. diplom, examensbevis eller tjänstgöringsintyg.

Till ansökan bör även bifogas en ritning eller motsvarande handling som visar byggnaden och var de sökta åtgärderna kommer att ske.

Radonbidrag och ROT-avdrag?

Om du enbart ansöker om radonbidrag för materialkostnader går det bra att kombinera det med ROT-avdrag. Ange i så fall tydligt på ansökan att du vill att radonbidraget ska begränsas till materialkostnader. Om du har fått radonbidrag till både material- och arbetskostnader så har du inte rätt till ROT-avdrag. Kontakta Skatteverket för mer information!

Mätning av radonhalten

Radonmätning i småhus ska göras under eldningssäsongen 1 oktober–30 april. Mätperioden ska vara minst två månader, helst tre. Mätning bör ske i minst två rum som dagligen bebos. Vid mätningen bör Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning "Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning Pdf, 807.1 kB." följas.

Radonmätningen får inte vara utförd tidigare än fem år före det att ansökan kom in till länsstyrelsen. Om det finns synnerliga skäl får en mätning som är äldre än fem år godkännas.

Via länkarna nedan får du veta mer om vad som gäller. Om du har fler frågor vänder du dig till Länsstyrelsen där din fastighet finns.

Senast uppdaterad: 2021-12-07 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se