Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Skärmtak

Begreppet skärmtak är inte definierat i plan och bygglagen (PBL) men kan vara till exempel ett fritt tak över en dörr, entré, altan eller uteplats.

De kan vara utformade på många olika sätt, exempelvis som sadeltak, pulpettak, plant tak eller som ett välvt tak. Syftet är oftast att skydda platsen under taket från regn och snö.

Vad får jag bygga?

Du får bygga ett eller flera mindre skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus och
fritidshus, både inom och utanför detaljplanelagt område. Du får även sätta skärmtak på andra byggnader på samma tomt – exempelvis garage, uthus, friggebodar och attefallshus.

Den sammanlagda arean som skärmtaken täcker av tomten får inte överskrida 15 kvm. De får inte sträcka sig längre än 3,6 meter från huset och får inte placeras närmare än 4,5 m från tomtgränsen.

Om skärmtaket hamnar närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste du ha
grannens tillåtelse – alternativt söka bygglov. När grannen är allmän plats, en gata eller motsvarande får man inte bygga närmare än 4, 5 meter.

Bygglov

Inom detaljplanelagt område krävs det normalt bygglov för alla skärmtak över 15 kvm, eftersom det antingen räknas som nybyggnad eller tillbyggnad.

Rätten att anordna skärmtak upp till 15 kvm på ett småhus väger tyngre än beslut i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det betyder att skärmtak får byggas på exempelvis så kallad prickmark – det vill säga mark där byggnader annars inte får uppföras.

Även om fastigheten är bebyggd till största tillåtna byggnadsarean så får ändå skärmtak uppföras utöver denna area. Men som mest 15 kvm.

Enklare åtgärd

Vanligtvis betraktas ovan som enklare åtgärder för småhus. Om alla nödvändiga handlingar bifogats fackmannamässigt kan kommunen då ge bygglov och/eller startbesked vid samma tillfälle.

Dessa fall kräver ändå någon form av kontrollplan, men oftast kan man klara sig utan en kontrollansvarig Öppnas i nytt fönster. och tekniskt samråd Öppnas i nytt fönster.. Vad som klassas som en enklare åtgärd kan däremot variera mellan olika kommuner.

Vi har försökt att sammanställa sådana åtgärder på sidan Enkla åtgärder småhus Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se