Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Solpaneler, solceller och solfångare

Solpaneler är samlingsnamn för både solceller och solfångare.

Solceller omvandlas solenergin direkt till el och solfångare omvandlar solenergi till värme.

Funktion

Solceller omvandlar solenergin direkt till el, vilket gör den kostnadseffektiv som miljövänlig.

Solfångare tar emot solenergi (solstrålar) och transporterar värmen (energin) via något medium (ofta vattenbaserat) direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. Värmeöverskottet kan sparas i varmt vatten i tankar.

Solelportalen

Du kan läsa mer på Energimyndighetens portal Solelportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov eller inte

Solfångare och solceller – kräver inte alltid bygglov för småhus eller på komplementbyggnader till sådana hus. Det beror på anläggningens storlek, om solcellsanläggningen är monterad längs taket eller på annat sätt påverkar husets utseende väsentligt.

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull krävs däremot alltid bygglov.

På byggnader som inte är ett småhus eller komplementbyggnader till sådant hus, krävs bygglov.

Är solcellsanläggningen placerad på fasad krävs alltid lov, på alla typer av byggnader. Fristående solfångare/solceller på mark är däremot inte lovpliktiga.

Tips!

Vi rekommenderar dig att kontakta din kommun för besked vad som gäller i just ditt fall!

Stöd som du kan få vid investering

Du kan inte längre söka investeringsstödet. Den 7 juli 2020 var sista dag för att söka solcellstödet.

Vilka andra stöd och intäkter kan man få kan du läser du mer om på Energimyndighetens sida Vilka stöd och intäkter kan jag få Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Avdrag vid Grön teknik

Från och med 1 januari 2021 kan privatperson få skattereduktion när man installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material. Övriga kostnader som resor, utrustning och projektering ska kunden betala i sin helhet.

Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.

Avdraget är på 15% och gäller på arbets- och materialkostnaden. Maxbeloppet för avdraget är 50 000 kr per person och år.

Krav för skattereduktion

För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig. Om systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av systemets sammanlagda produktion utgöra elproduktion.

Vad är godkänt

  • Installation av solceller som enbart tillför den aktuella bostaden el.
  • Installation av solceller i nära anslutning till den bostad som ska tillföras elen, exempelvis på bostadens tak eller på närstående stativ.
  • Material nödvändigt för installationen utöver solcellerna, exempelvis stativ, kablage och växelriktare.

Ej godkänt

  • Installation på fastighet som inte är ansluten eller ska anslutas till elnätet.
  • Utbyte eller förstärkning av tak inför installationen; se dock godkända rotarbeten.
  • Installation som utöver din bostad även förser exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad med el.
  • Anslutningsavgift till elnätet.
  • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
  • Återställningsarbete efter installation.

Källa: Skatteverket

You-Tube film - Solceller från E.O.N

Senast uppdaterad: 2021-02-19 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se