Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Uterum

Inglasad altan, lusthus, vinterträdgård, växthus, orangeri och trädgårdspaviljong är några exempel på uterum som blandar inomhus och utomhus genom rika ljusinsläpp. De kan vara fristående eller vidbyggda och kräver oftast bygglov – om de inte kan klassas som friggebod eller attefallshus.

Definition

En byggnad med mycket ljusinsläpp och som varken är inomhus eller utomhus kallas för uterum. Det kan vara i form av en tillbyggnad på ett befintligt hus eller som en helt fristående byggnad – exempelvis växthus, lusthus eller vinterträdgård. Juridisk definieras ett uterum som en tillbyggnad, en komplementbyggnad eller friggebod – beroende på dess läge och storlek.

Isoleringsgraden kan variera mellan en enklare trädgårdspaviljong som bara skyddar mot regn och ett vinterisolerat orangeri som kan användas året runt. Syftet med ett uterum är oftast att förlänga perioden när man kan sitta utomhus.

Vad får jag bygga?

Normalt får du utanför detaljplan, utan områdesbestämmelser och som inte har en sammanhållen bebyggelse, uppföra en liten tillbyggnad och komplement-byggnader som ej blir dominanta utan bygglov.

Kommunen kan svara på vad som gäller för just din fastighet. Inom detaljplanelagt område får du bygga ett fristående uterum enligt reglerna för en friggebod eller anmälningspliktig tillbyggnad eller attefallshus/komplementbyggnad. I alla andra fall krävs bygglov.

Bygglov

Inom detaljplanelagt område räknas ett fristående uterum som en ny
komplementbyggnad och kräver bygglov – såvida den inte kan byggas inom
regelverket för en friggebod eller anmälningspliktigt Attefallshus.

Om uterummet ska byggas i direkt anslutning till huset räknas det som en tillbyggnad och kräver i regel bygglov. Om tillbyggnaden är maximalt 15 kvm (bruttoarea) räcker det med en anmälan om tillbyggnad och startbesked.

Dessa regler gäller även vid inglasning av befintlig altan eller uteplats. Tänk på att det måste finnas byggrätt för det blivande uterummets byggnadsarea i detaljplanen ifall du söker bygglov.

Här är en lista över de handlar och ritningar som normalt behövs vid en bygglovsansökan för ett fristående uterum – exempelvis ett växthus eller ett lusthus som inte sitter ihop med en befintlig byggnad. Listan gäller en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid lovansökan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan

Kan behövas vid lovansökan

 • markplaneringsritning
 • nybyggnadskarta
 • kontrollansvarig

Behövs vid tekniskt samråd

 • kontrollplan

Vid uppförande av större fristående uterum kan det bli aktuellt med tekniskt samråd. Då kan följande handlingar bli aktuella:

 • grundkonstruktionsbeskrivning
 • stomkonstruktionshandling
 • kontrollplan

Här är en lista över de handlingar och ritningar som kan behövs vid en bygglovsansökan för ett vidbyggt uterum – exempelvis vid inglasning av en altan eller veranda. Listan gäller en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Bifogas normalt vid lovansökan

 • fasadritning
 • planritning
 • sektionsritning
 • situationsplan
 • kontrollplan

Kan behövas vid lovansökan

 • markplaneritning
 • nybyggnadskarta
 • kontrollansvarig

Vid uppförande av större vidbyggt uterum kan det bli aktuellt med tekniskt samråd. Då kan följande handlingar bli aktuella:

 • grundkonstruktionshandling
 • kontrollplan
 • stomkonstruktionshandling

Här är en lista över de handlar och ritningar som kan behövs vid en anmälan om bygglovsbefriad tillbyggnad – exempelvis vid inglasning av en altan eller veranda. Listan gäller en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Ska normalt bifogas vid anmälan:

 • situationsplan
 • fasadritning
 • planritning
 • konstruktionshandlingar
 • kontrollplan
 • VA-handlingar (i förekommande fall)

Kan behövas bifogas:

 • brandskyddsdokumentation (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)

Om bygget sker närmare än 4,5 meter från tomtgräns även:

 •  skriftligt godkännande från berörda grannar

Kommunen kan ha skrivit in undantag i detaljplan eller områdesbestämmelse för din fastighet.

Att uterum uppförd utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse inte kräver lov eller anmälan om inte byggnaden är dominant.

Kontakta därför alltid kommunen för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2022-01-11 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se