Det många olika sorters uteplatser – exempelvis balkonger som hänger på fasaden eller verandor i markplanet. Beroende på hur uteplatsen konstrueras och var den ska byggas kan den vara bygglovsbefriad, anmälningspliktig eller kräva bygglov. Läs mer