Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Åtgärder enligt attefallsreglerna

Dagens Plan- och bygglag medger att vissa åtgärder kan ske utan lov men kräver anmälan. Det är åtgärder som berör småhus.

Några åtgärder enligt attefallsreglerna

Allmänt

Vid åtgärd enligt attefallsreglerna krävs att en anmälan och att startbesked erhålls av kommun innan åtgärd får påbörjas. Kommunens bedömning inför startbeskedet omfattar då i huvudsak de tekniska egenskapskraven som har betydelse för åtgärden. Detta gäller både inom som utanför detaljplan.

Ett anmälningspliktigt ärende ska handläggas inom 4 veckor från att kompletta handlingar har kommit in till kommunen.

Kontrollera med din kommun vad som gäller.

Attefallshus max 25 m² enligt attefallsreglerna

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra ett attefallshus (komplementbostadshus) enligt attefallsreglerna. Den sammanlagda byggnadsarean av ett attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m². Den får inte vara högre än 4 meter från medelmarknivå till taknock samt placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 meter (om grannar inte medgett annat). Ett attefallshus för permanentboende, ska vara inrett med hygienutrymmen, kök, sovrum och umgängesytor.

Läs mer om attefallshus här.

Komplementbyggnad max 25 m² enligt attefallsreglerna.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av småhus uppföra en komplementbyggnad, enligt attefallsreglerna. Den sammanlagda byggnadsarean av en komplementbyggnad som uppförs på tomten får inte vara större än 25 m². Den får inte vara högre än 4 meter från medelmarknivå till taknock samt placerad längre ifrån tomtgräns än 4,5 meter (om grannar inte medgett annat).

Läs mer om komplementbyggnad enligt attefallsregler här.

Tillbyggnad max 15 m² enligt attefallsreglerna

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det kan dock räcka med en anmälan enligt attefallsreglerna för en tillbyggnad på max 15 kvm bruttoarea på småhus.

Som exempel på tillbyggnad kan vara ett uterum, inglasade verandor och större burspråk.

Detta gäller både inom som utanför detaljplan.

Uppföra takkupor enligt attefallsreglerna

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på småhus.

Upp till två takkupor får nämligen maximalt uppföras enligt attefallsreglerna på ett småhus om dess storlek inte överstiger halva takfallet räknat från gavel till gavel. Takkuporna får inte heller påverka befintlig bärande takkonstruktion.

Det får bara finns maximalt 2 takkupor på ett småhustak för att attefallsreglerna ska kunna tillämpas.

Detta gäller både inom som utanför detaljplan

Inreda ytterligare en bostad enligt attefallsreglerna

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en ny bostad. För att inreda en nya extra bostad i ett enbostadshus behövs en anmälan enligt attefallsreglerna istället.

Inom eller utanför planlagt område

Attefallsreglerna gäller på samma sätt oavsett om det är inom eller utanför planlagt område.

Notera att utöver attfallsreglerna kan friheten att utföra en åtgärd utanför sammanhållen bebyggelse och områdesbestämmelser vara större än inom planlagt område.

Läs mer om det på sidan bygglovsbefriade åtgärder.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se