Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Eldstad

Du får i regel utföra olika underhållsåtgärder och ersätta en äldre eldstad med en ny enhet av samma typ, effekt och storlek. Men vid nyinstallation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs en anmälan till kommunen och ibland godkännande av miljökontoret. En iögonfallande skorsten kan kräva bygglov.

Definition

I flera hundra tusen år har människan byggt eldstäder inomhus, för att värma sig, laga mat eller göra andra vardagliga sysslor. Fortfarande är det många som har någon form av vedspis, braskamin eller kakelugn hemma. Det är också vanligt med vedpannor, som distribuerar värmen genom ett vattenburet system.

Gemensamt för alla eldstäder är att förbränningen kräver en rökkanal som leder bort alla giftiga gaser. Men även med en ordentlig skorsten kan rök, sot och avgaser vara till besvär och störa grannarna. I värsta fall kan kommunen införa eldningsförbud inom ett visst område.

En rökkanal ska monteras så att den slutar minst 1 meter över taket där den kommer upp, men aldrig lägre än nockhöjden på huset. För att inte förändra husets utseende för mycket är det bra att placera skorstenen nära nocken eller takets högsta punkt. En större och mer iögonfallande skorsten kan kräva bygglov.

Vid nyinstallation är det också viktigt att golvet klarar av att bära upp både eldstaden och skorstenen och att eldstadsplanet blir tillräckligt stort för att vara godkänt. Med en modern kamin och skorsten i plåt är detta oftast inget problem, men ska rökkanalen muras blir belastningen på golvet mycket större.

Miljöbalken

Det finns lagar och bestämmelser i Miljöbalken som kan påverka dina eldstadsplanering. Ett bygglov eller en anmälan ersätter inte dessa krav. Om du är osäker på vad som gäller bör du kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret hos din kommun.

Vad får jag göra?

I regel får du slamma dina rökkanaler, sätta in insatsrör eller göra liknande underhållsåtgärder på din befintliga skorsten. Du får även byta eldstadsplan eller byta ut din eldstad till en likvärdig anläggning – alltså en ny enhet av samma typ, storlek, effekt och anslutning till rökkanalen.

Anmälan krävs

Om du vill installera en ny eldstad, skorsten eller rökkanal så krävs det en anmälan till kommunen innan du får påbörja ditt bygge. Lika så måste du göra en anmälan ifall du sätter in en kassett i en tidigare öppen spis eller byter ut brännaren i en oljepanna mot en ved- eller pelletsbrännare.

När du gjort en anmälan till kommunen får du ett startbesked och kan påbörja bygget eller installationen. När åtgärden är klar måste normalt en behörig skorstensfejare eller annan sakkunnig göra en installationsbesiktning och lämna ett intyg till dig att brandkrav är uppfyllda och att rökkanal är tät. Skicka en kopia av intyget och en ifylld kontrollplan till kommunen. De beslutar sedan om anläggningen får tas i bruk och lämnar ett slutbesked – så att du kan börja använda eldstaden.

Det krävs i regel inte någon kontrollansvarig när du bygger eller installerar en eldstad, men kommunen kan i undantagsfall kräva det ändå. I så fall har man gjort bedömningen att byggherrens kompetens och installationens komplexitet kräver det.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan om ny eldstad – exempelvis vid byte av bränsle i värmepannan eller installation av kamin eller insats. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område. Observera att du inte får installera en eldstad i garage.

Ska bifogas vid anmälan:

 • planritning
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)
 • grundkonstruktionshandling (vid tunga konstruktioner)

Kan även behövas vid anmälan:

 • detaljritning
 • kontrollansvarig (i vissa fall)

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en anmälan om nya rökkanaler – exempelvis vid installation av ny skorsten eller insatsrör. Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område. Observera att du inte får installera en eldstad i garage.

Ska bifogas vid anmälan:

 • planritning
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)
 • grundkonstruktionshandling (vid tunga konstruktioner)
 • taksäkerhetsbeskrivning (då ny rökkanal ska installeras)

Kan även behövas vid anmälan:

 • detaljritning
 • sektionsritning (i vissa fall)
 • kontrollansvarig
 • typgodkännandedokument (i vissa fall typ rökgasutsläpp)

Bygglov krävs

En stor eller iögonfallande skorsten kan kräva bygglov. En eldstad placerad i långfasad vid hus med sadeltak kan också kräva bygglov. Är du det minsta osäker vad som gäller bör du fråga din kommun innan du påbörjar några åtgärder.

Här är en lista över de handlar och ritningar som behövs vid en bygglovsansökan om nya rökkanaler – exempelvis vid installation av ny skorsten (murad eller stålkonstruktion). Listan gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område. Observera att du inte får installera en eldstad i garage.

Ska bifogas vid bygglov:

 • fasadritning
 • planritning
 • kontrollplan
 • brandskyddsbeskrivning (t.ex. beskrivning av avstånd till brännbara byggnadsdelar)

Kan även behövas vid bygglov:

 • kontrollansvarig (i vissa fall)
 • grundkonstruktionshandling (i vissa fall)

Kommun kan ha skrivit in undantag i detaljplanen för ditt område. Kontakta därför alltid din kommun för besked om vad som gäller hos just dig.

Senast uppdaterad: 2019-02-18 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se