Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Nybyggnad

Med nybyggnad menas uppförande av ny byggnad eller flyttning av befintlig byggnad till ny plats. En nybyggnad kan som exempel vara första byggnaden på tomten (huvudbyggnad), ett attefallshus eller en komplementbyggnad.

Definition

Nybyggnad avser en helt ny byggnad som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark och är så byggd att människor kan vara i den.

Vad får jag göra?

En ny huvudbyggnad eller flyttning av befintlig huvudbyggnad kräver alltid bygglov oavsett om det är på landsbygden eller inom planlagt område.

Ett attefallshus kräver inte bygglov om byggnadsarean är max 25 kvm - då är den anmälningspliktig.

För nybyggnad av friggebod (komplementbyggnad) på tillsammans maximalt 15 kvm behövs varken bygglov eller anmälan oavsett om det är på landet eller inte. På landet kan man också uppföra komplementbyggnad(er) utan bygglov om de inte är dominanta.

Om komplementbyggnaden är dominant kan du ansöka om bygglov eller anmäla enligt attefallsreglerna

Anmälningspliktig byggnad

På en tomt med ett småhus får du som regel alltid uppföra ett nytt attefallshus (kan vara ett hus på 21 kvm med ett tillhörande förrådsbyggnad på max 4 kvm) eller komplementbyggnad om maximal 25 kvm byggnadsarea och om inte den är högre än 4 meter från medelmarkmarknivå till husets taknock. Läs mer om attefallshus och komplementbyggnad här.

Bygglovspliktig byggnad

En ny huvudbyggnad eller flyttning av befintlig huvudbyggnad kräver alltid bygglov oavsett om det är på landsbygden eller inom planlagt område.

Senast uppdaterad: 2018-02-13 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se