Solfångare är byggda för att ta emot solens värme och nyttja den till uppvärmning av olika anläggningar t.ex. hus, tappvarmvatten och till pooler.
Läs mer