Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Byggnadshöjd

Det kan vara mycket komplicerat att beräkna byggnadshöjd speciellt för byggnader med okonventionell utformning. Här under ska vi försöka beskriva hur man beräknar en byggnads höjd.

Du bör alltid kontakta din kommun för hjälp med att beräkna byggnadshöjden.

Hur man beräknar en byggnads höjd

I detaljplanen står det hur hög en byggnad får vara inom ett visst område. Det är därför viktigt att förstå hur högt huset blir. Höjden kan nämligen bli olika beroende på var man utgår ifrån.

Ska man utgå ifrån fasaden om tomten lutar eller om fasaderna har olika former? När ingår/ingår inte en takkupa som en del av taket?

Gällande förordning säger:


  • att man ska börja räkna byggnadshöjd från den genomsnittliga marknivån invid byggnaden


  • byggnadshöjden ska räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör taket.


  • om byggnadens är placerade närmare gatan än 6 meter ska man utgå från gatans medelmarknivå

 

Att beräkna korrekt byggnadshöjd är svårt. Ett tips är att kontakta din kommun för stöd och hjälp.

 

Våning

Med våning menas ett utrymme i en byggnad där ett bostadsrum, en arbetslokal eller där en vind kan inredas.

För att kallas våning ska:

  • rummet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.
  • rummet ha en höjd på minst 1,90 meter mellan vindbjälkslagets översida och innertak
  • en vind där höjden från vindbjälkslagets översida till skärningspunkten mellan yttervägg och tak är mer än 0,7 meter samt har en rumshöjd på minst 1,90 meter mellan vindbjälkslagets översida och innertak.
  • en källare har golvets översida i våningen närmast ovanför mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Vid mansardtak ligger skärningspunkten där en 45 gradig vinkel i fasadlivet tangerar takets brytningspunkt mellan de två takfallen.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se