Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Olika byggnadstyper

På denna sida ger vi korta beskrivning på ett antal vanliga byggnadstyper. Det man kallar småhus är byggnadstyperna enbostadshus, tvåbostadshus och fritidshus.

Definition

I Plan- och bygglagen definieras en byggnad som en varaktig konstruktion av tak eller av tak och väggar som är varaktigt placerad på marken, helt eller delvis under marken eller på en viss plats i vatten. Den är konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.

Med ett enbostadshus menas ett bostadshus med endast en bostad i. Här följer några varianter på enbostadshus:

 • Villa
  Är ett friliggande enbostadshus oftast en, en och en halv, eller med två våningar. Även källare kan förekomma. En villa får normalt dagsljus från fyra håll.
 • Parhus
  Ett parhus är egentligen två sammanbyggda enbostadshus - alltså för två hushåll. Planlösningen är oftast lika i de båda husen - ett sätt att hålla ner byggkostnaden. Ett parhus har ingen gemensam dörr mellan sig. Ett parhus får normalt dagsljus från tre håll.
 • Radhus
  Radhus är bostadshus som är sammanlänkade i ytterväggarna - i rader. Ett radhus får normalt dagsljus från två håll. Undantaget husen i början och slutet av radhuslängan!
 • Kedjehus
  Kedjehus är en variant på radhus, ofta sammanlänkade och förskjutna två och två. Det är inte heller ovanligt med ett garage mellan varandra. Ett kedjehus får därmed en mer friliggande karaktär än ett radhus. Ett kedjehus får därför bättre ljusinsläpp än ett radhus på grund av fler fria fasader - ofta tre men med ett mer begränsat ljusinsläpp.

Med tvåbostadshus avses ett bostadshus med två bostadslägenheter. Huset kan vara friliggande med två sammanbyggda bostadslägenheter bredvid varandra (Parhus) eller två ovanpå varandra.

Ett fritidshus (ibland benämnd sommarstuga) är en byggnad ofta uppförd på landsbygden. Det kan vara allt från en mycket enkel "friggebod" utan några bekvämligheter till en stor herrgårdsvilla med all komfort. Fritidshuset är avsett att användas som tillfällig bostad under semester och annan fritid.

Om energianvändningen i fritidshuset överstiger 25 % av byggnadens årsförbrukning och eller fritidshuset används mer än 4 månader per kalenderår ställs samma energikrav som för en permanentbostad.

Ett fritidshus kan också vara ett komplementbostadshus inom ramen för attefallsreglerna.

Ett fritidshus var förr en oisolerad byggnad på en gård som användes som bostad på sommaren av gårdens invånare. Övrig tid på året användes den till förråd av olika slag.

Med grupphus avses enbostadshus byggda inom ett område, förr ofta på kommunala tomter, omfattande många hus och tätt avsedda att försäljas. Husen ser oftast lika ut och anpassade till de oftast små tomterna.

Men ett komplementbostadshus enligt attefallsreglerna menas byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden och som kan bebos permanent eller som fritidsboende. Ett komplementbostadshus för permanent boende ska innehålla utrymme för hygien, kök, sov- och allrum. Komplementbostadshuset är bygglovsbefriad men anmälningspliktigt upp till 30 kvm byggnadsarea.

Ett komplementbostadshus är alltså inte en tillbyggnad till bostadshuset.

Men en komplementbyggnad menas andra byggnader på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Komplementbyggnad kan som exempel vara ett uthus, lekstuga, lusthus eller ett garage men kan också vara andra typer av små byggnader. Komplementbyggnaden är bygglovsbefriad men anmälningspliktigt upp till 30 kvm byggnadsarea.

En komplementbyggnad är alltså inte en tillbyggnad till bostadshuset.

Flerbostadshus eller flerfamiljshus är en byggnad med tre eller flera bostäder under samma tak. I städerna ser man ofta flerbostadshus i form av gatuhus, vars fasadliv ligger i kant med gatan, och som tar upp ett helt kvarter med innanför liggande innergård.

Lägenheterna i ett flerfamiljshus hyrs eller ägs som bostadsrätt och kan numera också vara ägarlägenheter.

Kontorshus

Byggnad som är främst avsedd att användas för administration och tjänsteverksamhet.

Industribyggnad

Byggnad som är avsedd för att användas för industriell verksamhet.

Servicehus

Flerbostadshus med vissa gemensamma utrymmen för serviceanordningar.

Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se