Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Tillgänglighet

I nya byggnader ska personer med försämrad rörelseförmåga kunna vara i byggnaden, till exempel med rullstol eller rollator. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna vistas i byggnaden.

Viktiga funktioner som alla ska nå

Man ska kunna ta sig in i en byggnad och från det planet nå ett antal viktiga funktioner. Funktioner som alla ska ha tillgång till att kunna nås med rullstol är:

  • Kök
  • Hygienutrymme
  • Våtutrymme
  • Rum för gemensam samvaro
  • Sovrum
  • Förvaringsutrymme

Om det finns en balkong eller uteplats i anslutning ska även sådan kunna användas av alla.

Tomten ska vara tillgänglig

Även tomten kring en ny byggnad ska vara tillgänglig för alla om det inte är orimligt med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. En sådan orsak kan vara att tomter ibland innehåller stora nivåskillnader och därför medför stora kostnader för att göra tillgängligt. Det är därför viktigt att tänka till hur en villa ska placeras så att området kring byggnaden blir så tillgänglig som möjligt.

Det innebär alltså att det normalt inte får finnas nivåskillnader som förhindrar att olika funktioner nås – varken ute eller inne. Som exempel får en ramp inte luta mer än 1:12, vara längst 6 meter lång och helt vara 1,3 meter bred. Därefter krävs ett vilplan på minst 2 meters längd.

En rullstol eller en rullator ska kunna ta sig till alla funktioner. Något man måste tänka på då är dörrars storlek, möjlighet att vara i hygienutrymme med mera. Dörröppning bör vara minst 0,8 m bred

Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgänglighet och användbarhet för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för en inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter enligt BBR.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se