Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Slutsamråd

När byggandet är färdigt ska du som byggherre informera kommunen så den kan kalla till ett slutsamråd om det behövs. Slutsamrådet kan ses som en revision. Handlingar ska gås igenom, kontrollplanen stämmas av och kontrollansvarig ska redovisa om något skiljer sig från det som beslutats. En genomgång av dokumentation från till exempel arbetsplatsbesök ska också ske. Förenklat är mötet till för att säkerställa att villkoren i startbeskedet är uppfyllda. Ett möte med dig som byggherre, din kontrollansvarig, byggföretaget, andra berörda och kommunen. Även här ska kommunen föra protokoll över vad som sagt och bestämts.

När ev. fel och brister rättats till kan byggherren begära att få ett slutbesked.

Senast uppdaterad: 2021-02-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se