Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Startbesked

Ett bygglov, rivningslov, marklov eller anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan kommunen har gett ett startbesked (beslut).

Förutsättningarna för att få ett startbesked diskuteras normalt i samband med det tekniska samrådet. Startbeskedet innebär att kommunen godkänner att åtgärden får påbörjas när

  • nämnden bedömer att krav enligt lag och föreskrifter kan antas komma att uppfyllas (kommunen fastställer förslaget till kontrollplan)
  • byggherren visat upp ett bevis på tecknat färdigställandeskydd (om så krävs)
  • byggherren visat upp ett skyddsrumsbesked (om så krävs)
  • byggherren visat upp ett alternativt energiförsörjningssystem (i vissa fall) - Se Boverket föreskrifter ALT 1 eller kontakta kommunen först.

Med startbeskedet fastställer alltså kommunen kontrollplanen men också om föreslagna kontroller kan antas innebära att de tekniska egenskapskraven uppfylls och eventuella andra villkor för att få börja. Kan till exempel vara ungefärlig tidpunkt för utstakning vid nybyggnad av småhus. Utgångspunkt för beslutet är vad som avhandlats vid det tekniska samrådet om sådant krävts.

Det är väldigt viktigt att få beslut om startbesked innan något arbete får påbörjas oavsett om det är ett lov eller anmälningsärende. Den som till exempel startar ett villabygge innan startbesked har meddelats kan enligt plan- och byggförordningen drabbas av en byggsanktionsavgift baserat på ett prisbasbelopp (48 300 kronor för år 2022)!

Vid enklare åtgärder kan startbesked meddelas i samband med beslut om bygglov eller ges direkt för anmälningspliktiga åtgärder.

Senast uppdaterad: 2021-12-07 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se