Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Tänk på innan!

Innan du startar en ansökan eller anmälan är det bra att ha förståelse för vilket ansvar du och andra har i processen, vilka lagar som gäller med mera. Förstå vad kommunens planer tillåter och inte minst vad för handlingar som måste bifogas.

Här under finner du svar och på ett flera av dessa frågor

Ansvarsfördelning

För att få lov och/eller startbesked för en åtgärd måste det också finnas utpekade ansvariga för "bygget". Det är alltid byggherren som är huvudansvarig för bygget och som ska se till att lagar och förordningar följs. Läs mer om byggherrens och andras ansvar för ett bygge.

Lagar med mera

När man bygger eller förändrar byggnader kan det påverka vår omgivning och hela samhällets utveckling. Av den anledningen ställer samhället stora krav på byggandet. Läs mer om lagar och regelverk som styr oss.

Planer som reglerar

Var och vad du får bygga eller inte regleras i kommunens detaljplaner eller områdesbestämmelser (om du vill bygga utanför detaljreglerat område gör kommunen en lämplighetsprövning). Vill du veta hur stort eller högt ett hus på en viss tomt får vara? Funderar du över var fler hus kan tillkomma i grannskapet eller gator byggas om? Läs mer om planer och andra styrande verktyg.

Ritningar och andra handlingar

Oberoende av vilken typ av lov eller anmälan som ska ske kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. För enklare åtgärder behövs oftast inte lika omfattande handlingar.

Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan. Här kan du läsa mer om olika ritningar som handlingar och också se exempel

Senast uppdaterad: 2021-02-25 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se