Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare på webbplatsen samtycker du till det. Läs mer

Mittbygge
Vald kommun

Ritningar och andra handlingar

Oberoende av vilken typ av lov eller anmälan som du ska genomföra kommer du behöva bifoga olika ritningar och handlingar. För enklare åtgärder behövs oftast inte lika omfattande handlingar.

Det är kommunen som avgör vilka ritningar, handlingar och övriga uppgifter som behövs för att kunna pröva ansökan.

Ritningar ska vara fackmannamässiga

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässig upprättade och ska också redovisa ritningsformat, skala, fastighetsbeteckning och en inritad måttstock.

När du digitalt ansöker rekommenderas du bifoga ritningar och övriga handlingar i filformaten PDF - då kan alla kommuner läsa det du bifogat. När det gäller ritningsformat är Tiff och PDF att rekommendera.

Oavsett åtgärd spar du tid och pengar med korrekt upprättade ritningar och handlingar som behövs med ansökan eller anmälan. Ofullständiga eller saknade handlingar kommer enbart att innebära att kommunen ber om kompletteringar - något som fördröjer tiden tills du får ett startbesked och får påbörja byggandet.

Länkarna här leder dig till sidor som visar på handlingar som rekommenderas eller kan behövas vid olika situationer. Notera att uppräknade är normalt de handlingar som kommer att behövas. Kontrollera gärna med din kommun om den har behov av andra handlingar än de föreslagna under respektive avsnitt.

Tips!

Gamla bygglovsritningar finns ofta sparade i kommunens arkiv. Ritningarna räknas oftast som offentlig handling och du har då rätt att få ut vilka av ritningarna som du vill.

Exempelritningar

Här finns exempelritningar på de mesta vanliga typer av ritningar som kan behövas bifogas. Ritningarna är enbart bildexemplen på hur en ritning bör utformas generellt.

Klicka för större bild

Fasadritning

På fasadritning(ar) ska bland annat takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas.
Läs mer om fasadritning här Öppnas i nytt fönster.


Klicka för större bild

Sektionsritning

Är en ritning i genomskärning där våningshöjder och takfall ska redovisas.
Läs mer om sektionsritning här Öppnas i nytt fönster.

 

Klicka för större bild

Planritning

Är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ska bland annat visa våningsplanets olika delar, dess funktion och dess yta.
Läs mer om planritning här Öppnas i nytt fönster.


Klicka för större bild

Situationsplan

Ritningen görs normalt med hjälp av nybyggnadskartan. Ska bland annat visa byggnaden eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser.
Läs mer om situationsplan här Öppnas i nytt fönster.

Klicka för större bild

Nybyggnadskarta

Kartan beställer du hos kommunen. Kartan redovisar byggrätten enligt detaljplan samt fastighetsrättsliga uppgifter som behövs vid projekteringen.
Läs mer om nybyggnadskarta här Öppnas i nytt fönster.


Klicka för större bild

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning ska säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och hålls funktionsdugliga.

Brandskyddsbeskrivningen blir sedan underlag till den brandskyddsdokumentation som ska tas fram när byggnationen är färdigställd.

Läs mer om brandskyddsbeskrivning här


Klicka för större bild

Markplaneringsritning

Ritningen ska visa hur markanpassning av tomten har planerats, hur man når byggnaden och hur parkering är planerad.
Läs mer om markplaneringsritning här


Klicka för ritningar i pdf-format

Exempelritningar för mur och muruppfyllnad


Senast uppdaterad: 2020-03-04 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se